İşletme sahipleri dikkat

Bir kişi dahi çalıştıran işyerlerinin, iş güvenliği ve sağlığı önlemleri almasını öngören 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 1 Ocak’tan itibaren aşamalı olarak yürürlüğe girdi.

Yıllardır çeşitli kanunların içinde düzenlenen ve yönetmeliklerle detaylandırılan iş sağlığı ve güvenliği konusu, 6331 sayılı yasayla bağımsız bir mevzuata sahip oldu. 30 Haziran 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanan yasa , 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren aşamalı olarak yürürlüğe girdi. Yasa uyarınca işletmelerin öncelikli olarak işyerlerinde risk değerlendirmesi yapması gerekiyor. Bunu yapmayan işletmelere ilk olarak 3 bin lira idari para cezası kesilecek. Risk değerlendirmesi yapılmayan her ay için ise 4 bin 500 lira para cezası kesilecek

Yasanın yürürlüğe girmesi nedeniyle Çankırı SMMM Odası Başkanlığı il genelindeki tüm işletmelere konuyla ilgili olarak bir seminer düzenledi.

Çankırı Büyük Otel’de gerçekleştirilen semineri İş Başmüfettişi Doğan Keskin verdi. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun işverene getirdiği yükümlülükler hakkında katılımcılara bilgi veren Keskin, işletmelerinde gerekli önlem ve tedbirleri almayanları büyük parasal yaptırımların beklediğini aktardı.

İş güvenliği konusunda özellikle sağlık koşullarının önemli bir yer işgal ettiğini aktaran Keskin, çalışma saatlerinin işçinin sağlık sorunlarını tehdit etmeyecek şekilde planlanmasının önemli olduğunu aktardı.

“İşverenin iş güvenliği konusunda gerekli önlemleri almak ve çalışanını bu konuda eğitmek zorundadır” diyen Keskin, “İşyerinde sağlık ve güvenlik kültürü oluşturmak çok öneldir” dedi

İş sağlığı ve güvenliği konusunda işverene düşen konulara değinen Keskin, “İş Riski analizi yaparak alınacak önlemleri belirleyecek (beş yılda bir ve değişen durumlara göre yenilenecek), Önlemleri uygulayacak ve denetleyecek. Önlemleri günün koşullarına uygun hale getirecek, Mevcut durumu daha iyiye götürecek. Çalışanları, yasal haklan, meslek riskler ve önlemleri konusunda bilgilendirecek, İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitecek (eğitimler, çalışma süresine dahil), Çalışanların, önlem alınmasını isteme, önerilerde bulunabilme konusunda katılımcı olmasını sağlayacak. İşyeri binasının tasarlanmasında, iş ekipmanının, çalışma şeklinin, üretim metotlarının seçiminde sağlık ve güvenlik açısından özen gösterecek. Çalışanın sağlık ve güvenliğine uygun görev verecek.

Acil durum, ilk yardım, yangın gibi hallerin önlenebilmesi için planlar yapılacak uymaları için çalışanlara talimat verilecektir” dedi.