Dunlop
featured

İnşaat harçları belli oldu

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İl Genel Meclisi Şubat ayı birleşimlerinin 3.’sü dün gerçekleştirildi. İl Genel Meclisi BAşkanı Ruhi Şeker başkanlığında gerçekleştirilen dünkü birleşimde ilk olarak 2014 yılı köy yolu envanteri çalışmaları kapsamında , köy yollarının 1. derece, 2. derece, köy içi yollar ve asfalt sathi kaplama özelliğini yitirmiş olan yolların tasnifine ait, incelemesini tamamlayan Tarım ve Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu raporu ele alındı.
Komisyon raporu hakkında bilgi veren Tarım ve Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu Başkanı Mahir Özdemir, “Merkez ve ilçeler asfalt 1159,49 km, stabilize 659,96 km, parke 9,5 km toplam 1828,95 km
köy içi yollar- merkez ve ilçeler asfalt 41,27 km, stabilize 41,29 km, parke 71,18 km toplam 153,74 km olmak üzere genel toplam 1982,69 km
2014 yılı 2. derece köy yolları: merkez ve ilçeler asfalt 97,9 km, stabilize 428,45, tesviye 102,65 km genel toplam 629 km
Ayrıca 2014 yılı yol ağı değişikliğini gösteren teklif formunda, asfalt 58,38 km, stabilize 10,27 km, parke 6,65 km ve stabilizeye alınacak kısım 33,25 km olarak düzenlendiği görülmüştür” dedi.
Gündemin 2. maddesinde ise 2015 yılı sonuna kadar verilecek olan gayri sıhhi müesseseler ve inşaat izinlerine ait ruhsat harçları ile inşaat ve iskan izni harçlarının miktarının belirlenmesine ait incelemesini tamamlayan Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ele alındı.
Komisyon raporu hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Ömer Kaytez 80 m2 kadar olan konut inşaatlarında ruhsat harçlarının 135 TL olduğunu belirtti.
Kaytez tarafından meclis üyelerine verilen bilgilerde yeni harçlar şu şekilde
Konut inşaat izin (ruhsat) harçları:
80 m2 kadar olan konut inşaatlarında: 135 TL
80-125 m2’ye kadar olan konut inşaatlarında: 160 TL
126 m2’den yukarı konut inşaatlarında: 240 TL
Konut amaçlı yapı kullanım belgesi (ruhsat) harcı:
80 m2 kadar olan konut inşaatlarında: 190 TL
80-125 m2’ye kadar olan konut inşaatlarında: 240 TL
126 m2’den yukarı konut inşaatlarında: 320 TL
Konut amacı dışındaki inşaat izin (ruhsat) harcı:
250 m2 kadar olan inşaatlarda: 320 TL
251-500 m2’ye kadar olan inşaatlarda 580 TL
501 m2’den yukarı inşaatlarda 1.050 TL
Konut amacı dışında yapı kullanma izin belgesi (ruhsat) harcı:
250 m2 kadar olan inşaatlarda 480 TL
251-500 m2’ye kadar olan inşaatlarda:815 TL
501 m2’den yukarı inşaatlarda: 1.470 TL
Mevzi imar planı harçları:
Konut ve tarımsal amaçlı yapılaşmalarda (her bir parsel için): 265 TL
Ticari amaçlı yapılaşmalarda (Her bir parsel için): 425 TL
Halihazır harita kontrol harcı (her bir parsel için): 425 TL
İfraz-tevhit-irtifak hakkı tesisi harcı
Plansız alanlarda yapılacak ifraz-tevhit-yola terk ve irtifak hakkı tesis harcı (talep başına) 215 TL
Yer seçim izni:
1. sınıf gayrisıhhi müesseselerde: 845 TL
1. sınıf gayrisıhhi müesseselerde: 425 TL
1. sınıf gayrisıhhi müesseselerde: 215 TL
Deneme izni:
1. sınıf gayrisıhhi müesseselerde: 950 TL
Açılma ruhsatı (maden ocakları için)
1. sınıf gayrisıhhi müesseselerde: 4.500 TL
2. sınıf gayrisıhhi müesseselerde: 3.300 TL
3. sınıf gayrisıhhi müesseselerde: 2.000 TL
Açılma ruhsatı (işyerleri için):
1. sınıf gayrisıhhi müesseselerde: 2.000 TL
2. sınıf gayrisıhhi müesseselerde: 1.800 TL
3. sınıf gayrisıhhi müesseselerde: 1.300 TL
Açılma ruhsatı (Kahvehane ve bakkallar vb)
Belediye mücavir alanı dışındaki: 270 TL
Ticari amaçlı tesis izni (su işletmeleri): 3.000 TL
Ticari amaçlı ruhsat (su işletmeleri): 3.000 TL
Sondaj izni: 110 TL
Ayrıca, kamu yararına çalışan dernekler, ibadethaneler, gelir amacı gütmeyen kooperatiflerin ve köy ve mezraların yerleşik alanlarda ve civarında tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müştemilat binaları yapı ruhsatı ve yapı kullanma ruhsat harcında, ticari amaçlı olmayan, çiftçilerin kendi ihtiyaçları için açılan sulama kuyularının tesis ruhsat harçlarından muaf tutulacak.
Kaytez’in meclis üyelerini bilgilendirmesi sonrasında Ilgaz İl Genel Meclis Üyesi Ali Gökçe Ilgaz ilçesinde bir çok köyün kuyularını kapatmak istediğini fakat yüklü miktarlarda borcu olduğundan dolayı bir işlem yapamadıklarını aktararak, “Bu konuda bir çalışma var mı? Ya da bilginiz var mı? Bu sorunları nasıl çözebilir?” sorularını yöneltti. Komisyon başkanı Kaytez’in bilgisi olmadığını aktarması üzerine meclis başkanı Ruhi Şeker, “Her hizmetin bir bedeli var. Hiç bir kurum alacağından vazgeçmez. O borçlar elektrik borcu ve muhatabı biz değiliz” dedi
Gündemin son maddesinde ise İl Özel İdaresinin kurucu ortağı bulunduğu ve idare tarafından Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesinde bulunan kamulaştırılması yapılan taşınmazların bedelsiz olarak Çankırı Yakınkent OSB adına kamulaştırılması yapılan taşınmazların devir yetkinin il encümenine verilmesi hususu görüşüldü