İlçedeki okullara 200 bin TL

İl Genel Meclisi 4. birleşimi dün yapıldı. Osman Canbaz başkanlığında il genel meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen oturuma meclis üyelerinin tamamı katıldı.

 

Toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından gündemin 2.maddesi olan “Çerkeş ilçesi 19 Mayıs Çok Programlı lisesinin onarımında kullanılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğünün 2011 mali yılı bütçesinden ticaret ve turizm öğretim gideri harcama kalemine 10 bin TL ödeneğin aktarılması” hususu görüşüldü. Konu hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinden gelen yazılar okundu ve madde oybirliğiyle kabul edildi.

 

Toplantıda daha sonra “İlimiz Merkez İnanç köyü sınırları içerisinde Acı Çay yatağında G31-d2 pafta üzerinde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 33 bin 504 m2’lik alanın kum-çakıl ocağı olarak işletilmek üzere 5 yıllığına kiraya verilebilmesi için İl Encümenine yetki verilmesi” konusu ele alındı ve bu konu incelenmek üzere oybirliğiyle İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

 

Oturumda 3. maddenin ardından gündemin son maddesi olan “İlçelerimizde bulunan ilköğretim ve anaokulu müdürlüklerinin yakacak ve elektrik giderlerinde kullanılmak üzere toplam 200 bin TL ödeneğin ilçeler tüketim mal ve malzeme alımları harcama kalemine aktarılması” konusu görüşüldü. Bu konu da oybirliğiyle kabul edildi ve toplantı sona erdi.