İl Sosyal Etüt ve Projeler Müdürlüğüne Halit Tosyalıoğlu atandı.

İçişleri Bakanlığınca illerin güvenlik ve sosyo-ekonomik politikaları konularında uygulanmak üzere gönderilen tedbir ve faaliyetlerin, ilgili birimler ile koordine edilerek il düzeyinde uygulanmasını sağlamak ve uygulamada varsa karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerini içeren sonuç raporlarını bakanlığa göndermek amacı ile kurulan ve Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına bağlı olarak çalışacak olan İl Sosyal Etüt ve Projeler Müdürlüğü Valilik bünyesinde ilimizde de kuruldu.
Çankırı İl Sosyal Etüt ve Projeler Müdürlüğüne  Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Halit Tosyalıoğlu atandı.
16 Şubat 2012 Perşembe günü İl Milli Eğitim Müdürlüğünde ki görevinden ayrılan Tosyalıoğlu aynı gün Çankırı Valiliğinde İl Sosyal Etüt ve Projeler Müdürü olarak görevine başladı.
Uzun yılar öğretmenlik ve idarecilik yapan Tosyalıoğlu, 23 Eylül 2003 yılından bu yana Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta idi.

Yazarlarımız Hakkında