İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ab Projesi Kabul Edildi


İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Hayatboyu Öğrenme Leonardo da Vinci Programı kapsamında hazırlanan proje Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yayınlanan kabul listesinde yer aldı. ‘Improving the Quality of Vocational Education in Cooperation With Labor Market’ isimli proje 2011 Ulusal Teklif çağrısına göre Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlandı. Proje, iş dünyası ile işbirliğinde mesleki eğitimde kaliteyi artırmayı hedefliyor. Projede ortak olarak Bulgaristan, Romanya, Slovakya ve Portekiz’den mesleki eğitim kurumları ortak olarak yer alıyor. Leonardo Partnerships alanında Çankırı’da ilk defa uygulanacak olan proje kapsamında ilimizin istihdam profili çıkarılarak Avrupa ortaklarının bulundukları bölgelerdeki istihdam olanakları araştırılacak. Bu istihdam yapılarına göre o bölgelerde verilen mesleki eğitimler karşılaştırılacak. Bunun yanı sıra ortak ülkelerdeki mesleki eğitim – iş dünyası arasındaki ilişkiler karşılaştırılarak staj olanaklarının geliştirilmesi yöntemleri üzerinde durulacak. Böylece öğrencilerimize Avrupa’daki istihdam olanakları tanıtılacak. Ortak ülkelerdeki meslek liselerinin de tanıtılacağı ve karşılaştırılacağı projenin bütçesi 24.000€. Proje, 2011/2013 yılları arasında uygulanacak olup uluslararası toplantılar gerçekleştirilecek. İlk toplantı Ekim 2011’de Çankırı’da yapılacak olup ortak ülkelerden eğitimciler ve öğrenciler ilimize gelerek proje çalışmalarına katılacaklar. İki yıl boyunca Çankırı’dan sonra sırasıyla Slovakya, Romanya ve Portekiz’de yapılacak toplantılara ise ilimizden eğitimciler ve öğrenciler katılacaklar.