İl İstihdam Kurulu Vali Özcan Başkanlığı’nda toplandı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı 22 Ekim 2012 Salı günü saat 14.00’te Valilik Toplantı Salonu’nda Vali Vahdettin Özcan Başkanlığı’nda yapıldı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Muzaffer Çamırcı tarafından bir önceki toplantıda alınan kararlar değerlendirildiği bir sunum yapıldı. Emekli ve çalışanlar, özürlü aylığı alanlar,  kayıtlı işsizler, işe yerleştirilenler ve iş talebinde bulunanlar sayısal verilerle belirtilerek, durum değerlendirmesi yapıldı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanları tarafından hazırlanan 2012 Yılı İl Düzeyi Kamuoyu Araştırması Sonuç Raporu sunularak, sonuçları tartışıldı.

150 bireysel iş arayan vatandaşımıza yöneltilen soru formu doğrultusunda, bireylerin özel sektöre bakış açısı ve beklentilerinin ortaya konulduğu raporda ortaya konulan birincil ve ikincil sorunlar açıklandı.

Sorularda göze çarpan birincil problemler hafta sonu tatilinin gerekliliği (% 82,25), alınan maaşın beklentiden az olduğu (% 58,87), işi kaybetme korkusu (% 58,1), çalışma saatlerinin uzunluğu (% 54,03), işlerin yorucu ya da ağır olması (% 46,72), asli görev dışında görev verilmesi(%45,2),  fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi (% 42,4), maaşların düzenli ödenmemesi(% 42) olduğu,

Çankırı’da ikincil düzeyde karşılaşılan problemler olarak; uygun görülen işlerin aynı zamanda ikamet adresine yakın olması beklentisi (%33,87 kesin ve %26,61 kararsız cevap), harman/hasat zamanı çalışılan işten ayrılmaya yönelik eğilim (% 11,3 kesin ve %12,9 kararsız cevap), inşaat mevsiminde mevcut işten ayrılma eğilimi (%7,3 kesin ve %15,3 kararsız cevap), çiftlerde eşin, başvurulan işi reddetmesi (%7 kesin ve %9,7 kararsız cevap) olduğu belirtildi.

Devam etmekte olan Toplum Yararına Çalışma Programının Haziran ayına kadar uzatılması için gerekli çalışmaların yapılması yönünde karar alındı.

TYÇP ve diğer projeler başta olmak üzere; tüm istihdam imkanları ile Kadın İstihdamı’nın iyileştirilmesine yönelik yapılan olumlu çalışmalara devam edilmesi kararlaştırıldı.

Bu güne kadar yapılan Kurum Hizmetleri tanıtım toplantılarından alınan olumlu geri dönüşler neticesinde, İşbaşı Eğitim programının tanıtılmasına yönelik ağırlıklı çalışmalara tüm hızıyla devam edilmesine karar verildi.

Vali Vahdettin Özcan, Toplum Yararına Çalışma Programı ile kadın istihdamına yönelik farkındalık yaratıldığını, artık vatandaşların büyük çoğunluğunun yardım istemek için değil, iş istemek için Valiliğe müracaat ettiklerini ve bundan memnuniyet duyduklarını ifade etti.