İl Genel Meclisi yeni Başkanını seçecek

İl Genel Meclisi 3. dönem 4. toplantı ve birleşimlerine bugün saat 10:30’da İl Özel İdaresi İl Genel Meclis toplantı salonunda başlayacak. Bir hafta sürecek olan birleşimlerde gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacak.

İl Genel Meclisi Nisan ayının ilk birleşiminde açılış ve yoklamadan sonra 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11. maddesi gereğince gizli oyla Meclis Başkanı, Meclis 1. Başkan Vekili, Meclis 2. Başkan Vekili, iki asil ve iki yedek kâtip üye seçimi yapacak.

Yarınki birleşimde ise Merkez Ayan köyü Yazılar mevkiinde kayıtlı bulunan taşınmazlar üzerine konut amaçlı mevzi imar planına ait incelemesini tamamlayan Plan ve Bütçe Komisyonun hazırladığı rapor görüşülerek karara bağlanacak.

İl Özel İdaresinin 2010 yılına ait gelir, gider, hesap iş ve işlemlerinin denetimine ait incelemesini tamamlayan Denetim Komisyon Raporu meclisin bilgisine sunulacak.

Kurşunlu İlçesi Hocahasan köyü Kaşınbaşı mevkiinde bulunan parselde İl Özel İdaresi adına kayıtlı 8 bin 337 m2 taşınmaz üzerindeki 4 adet 3 katlı kargir binada bulunan 20 adet dairenin satışının yapılabilmesi ile Kurşunlu İlçesi Hocahasan köyü Atdönüm mevkiinde bulunan parselde İl Özel İdaresi adına kayıtlı 1036 m2 arsa vasıflı taşınmazın satışının yapılabilmesi için İl Encümenine yetki verilmesi konuları görüşülecek.