İGM Mart ayı toplantıları devam ediyor

İl Genel Meclisi Mart ayı toplantılarının ikinci birleşimi dün Osman Canbaz Başkanlığında, İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda yapıldı.

Açılış ve yoklamanın akabinde 2012 yılında Çankırı’da Köydes kapsamında yapılan işlerin değerlendirilmesine ait incelemesini tamamlayan İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu raporu görüşüldü. Raporun okunmasından sonra madde meclis onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Görüşülen bu maddeden sonra İGM Başkanı Osman Canbaz oturuma 10 dakika ara verdi ve Ak Parti Grup toplantısı gerçekleştirildi.

10 dakikalık aradan sonra meclis tekrar toplandı, gündemin üçüncü maddesinde İlimiz köylerinde köylülerimizce yapılan sulama kanalı, HİS Çesmesi, sulama havuzu, kanalizasyon, mezarlık düzenleme, gasilhane, imamevi, Camii, köy konağı vb çalışmalar için, ihtiyaçların mahallinden karşılanması amacıyla İl Özel İdaresinin 2013 yılı bütçesinden toplam 120 bin lira ödeneğin aktarılması ve ilçelere gönderilmesi hususu görüşüldü. İlgili madde konusu nedeniyle bir konuşma yapan İGM Başkanı Osman Canbaz yapılan grup toplantısında 120 bin liranın yetersiz olduğunu bu paranın 240 bin liraya çıkarılması gerektiğini aktardı. Meclis onayına sunulan madde 240 bin lira olarak onaylandı ve ilçelere aktarıldı.