Hükümet konağına jeneratör

İl Genel Meclisi Kasım ayı birleşimlerinin 17.’si dün gerçekleştirildi. Meclis başkanı Mustafa Çıbık’ın izinli olduğu dünkü birleşime meclis başkanvekili Ruhi Şeker başkanlık etti.

Meclis Başkanı Mustafa Çıbık ve meclis üyeleri Bayram Ulusoy ile Ahmet Akkaya’nın izinli sayıldıkları dünkü birleşimde 2 gündem maddesi ele alındı.

İlk olarak 2022 mali yılı gider bütçesinin  sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri bölümünün ele alındığı dünkü birleşimde konu ile ilgili olarak bilgi veren Bayramören İlçe Özel İdaresi Müdürü Sevgi Tunca,

2022 yılı İl Özel İdaresi Mali Yılı bütçesinin sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri kalemimize; mal ve hizmet alımları giderine 7 bin 500 TL. ve sermaye giderine 1 TL olmak üzere 7 bin 501 TL. ödenek ayrılmıştır. Bu da bizim Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüzün ödeneğidir. Akaryakıt ve yağ giderlerinde kullanılmakta” dedi.

Yapılan bilgilendirme sonrasında gündem maddesi ad okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. Maddesinde ise Bayramören İlçesi hükümet konağına jeneratör alımı için 100 bin TL ödenek aktarılması ve hizmet birliği ile İl Özel İdaresi arasında düzenlenecek protokol için il valisine yetki verilmesi konusu ele alındı. Konu hakkında yapılan bilgilendirme sonrasında gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.