Gelir testi yaptırdınız mı?

İlimize yeni atanan Sosyal Güvenlik İl Müdürü Reşit Coşkun Genel sağlık sigortası uygulamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Coşkun; 01/01/2012 tarihi ya da sonraki tarih itibarıyla herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı üzerinden 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmekte ve tescil tarihi itibariyle genel sağlık sigortası prim ödeme yükümlülüğü başlatılmaktadır. Genel sağlık sigortalılığı başlatılanlara sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri tarafından “yerleşim yerlerinde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurarak gelir testi yaptırmaları gerektiği” “Gelir testine müracaat bildirimi”  tebliğ edilmektedir.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gelir testi işlemi için müracaat eden ve gelir testi sonucu GSS Tescil ve Aktivasyon Programı aracılığıyla bildirilenlerin tescil işlemleri ya da ödeyeceği prim miktarı gelir testi sonuçlarına göre sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezleri tarafından güncellenmekte olup, genel sağlık sigortası primi ödemesi gerekenlere ödeyecekleri prim tutarları “GSS tescil bildirimi” ile tebliğ edilmektedir.

Kurumumuzca resen genel sağlık sigortası tescili yapılan ve kendilerine  “Gelir testine müracaat bildirimi” tebliğ edilen kişilerden bir kısmının gelir testi işlemleri yaptırmak üzere sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmadığı, yapılan tescil işleminden dolayı oluşan prim borçlarını ödemediği ve bu sebeplerle de sağlık hizmetlerinden faydalanamadığı ve süresinde ödenmeyen prim borçları için gecikme cezası ve gecikme zammı ödemek zorunda kaldıkları tespit edilmiştir.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışımız gereği, vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi açısından bu bilgilendirmenin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur” dedi.

 

 

Yazarlarımız Hakkında