Gamzeli, “Bu karar Türk tarımı için bir emsaldir”

Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli,  “Tarım arazilerimizin amaç dışı kullanımı” konusunda bir basın açıklaması yaptı. Gamzeli, “Kastamonu İdare Mahkemesinin, 27 Aralık 2012 tarih ve E: 2012/580, K: 2012/972 sayılı kararıyla; Çankırı Valiliği ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının söz konusu tarım arazisinin ‘’Tarım Dışı Amaçla Kullanım’’ ına  ilişkin işlemlerinin iptaline karar vermiştir” dedi.

Gamzeli konu hakkında yaptığı açıklamanın devamında şunları dile getirdi: “Lozan Yapı Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından,  İlimiz Germece köyü sınırları içerisinde bulunan ve 105 dönüm tarım arazisi üzerinde,  tuz üretim fabrikası, yükleme ve depolama tesisi yapılması girişimleri, Çankırı kamuoyunun bilgisindedir.

Bu konuda, Çankırı Ziraat Odası Başkanlığı olarak hukuki mücadelemiz,  2 yıla yaklaşan bir süredir devam etmekteydi. Kastamonu İdare Mahkemesine yürütmenin durdurulması ve İdari yaptırımın iptali istemiyle, açtığımız davayı kazanmış bulunmaktayız. Bağımsız Mahkemelerimizin vermiş olduğu bu karar Çankırımız için büyük önem arz etmektedir. Bu karar aynı zamanda Çankırı ve Türk tarımına bir emsal teşkil edecektir.

Çankırı İli, Germece Köyü sınırları içinde bulunan, 284 – 285 ve 286 parsel numaralı ve toplam 105 dekarlık tarım arazisi, önce depo yeri olarak talep edilmiş, daha sonrada Tuz üretim Fabrikası ve yükleme, depolama yeri olarak değiştirilmiştir.

Lozan Yapı Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından yapılan talep üzerine, Çankırı Valiliği Toprak Koruma Kurulunun 14 Mart 2012 tarih ve 12 sayılı kararıyla söz konusu arazinin Kamu Yararı Kararı alınması şartıyla, tarım dışı amaçlarla kullanılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Bu karar üzerine Çankırı Valiliği’nce, belirtilen tuz üretim ve yükleme boşaltma tesisiyle ilgili olarak Lozan Yapı Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. lehine 19 Mart 2012 tarihinde “Kamu Yararı Kararı” alınmıştır. Her alınan Kamu Yararı Kararı gerçek anlamda Kamunun yararına mıdır, yoksa yatırımcının yararına mıdır?

Bu kararlara dayalı olarak da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nce 23 Mart 2012 tarih ve 11926 sayılı işlemle vasıf değişikliği yapılarak, söz konusu arazi “tarım arazisi” dışına çıkarılarak tuz üretimi ve yükleme – boşaltma tesislerinin kurulmasına izin verilmiştir.

Koyunbaba Germece Regülatörü sulama sahasında bulunan Sulu Mutlak Tarım Arazisi ile ilgili olarak, Çankırı Valiliği ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aleyhine Çankırı Ziraat Odası Başkanlığı ve Germece Köyü Muhtarlığı Tüzel Kişiliği ile birlikte dava açtık.

Açılan bu dava sonucunda; Kastamonu İdare Mahkemesinin, 27 Aralık 2012 tarih ve E: 2012/580, K: 2012/972 sayılı kararıyla; Çankırı Valiliği ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının söz konusu tarım arazisinin ‘’Tarım Dışı Amaçla Kullanım’’ ına  ilişkin işlemlerinin iptaline karar vermiştir.

Bu kararla, Germece Köyü sınırları içerisinde bulunan 284-285 ve 286 parsellerde kayıtlı 105 dekar büyüklüğündeki Sulu Mutlak Tarım Arazisi ve çevresinde bulunan binlerce dönüm aynı vasıftaki arazi, amacı dışında kullanılmaktan, tuza maruz kalmaktan ve sanayiye yem olmaktan korunmuştur.

Bu vesileyle değerli Çankırı kamuoyuna arz etmek istediğimiz önemli bir konu da şudur. İlgili firma tarafından bahse konu taşınmaz üzerinde, tuz üretim Fabrikası, yükleme ve depolama tesisi yapılması ile ilgili başvuru ilk olarak, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüze geldiğinde “tarım dışı kullanıma izin verilmemiş, DSİ Bölge Müdürlüğünce de Koyunbaba Germece regülatörü  sulama  sahası içerisinde kaldığı belirtilerek uygun görüş verilmemiş, Ancak bu kadar somut sonuçlar varken, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün yapılacak yatırımda, kamu yararı görerek bu alanla ilgili “Kamu Yararı” vermiştir. Bu kararın İl Toprak Koruma Kuruluna gelmesiyle maalesef uygun görüş alınarak, sulu tarıma geçmekte olan bir tarım arazisi yok edilme aşamasına getirilmiştir. Kamu Yararı alınmasına hiç ihtiyaç yoktur.Şöyle ki; Tuz Fabrikası kurulacak bu alanın çevresinde daha düşük vasıfta çorak, taşlılık, toprak derinliği, erozyon sınıfı ve verimlilik yönüyle problemli olan  araziler mevcuttur.

Yıllarca emek verilerek ve devletimizin milyonlarca TL kaynağı harcanarak hayata geçmesini heyecanla beklediğimiz Koyunbaba Germece regülatörü ile tahminimizce 200.000 da üzerinde alan sulu tarıma geçecektir. Bu kadar alandan da elde edilecek gelirin en az 3-5 kat artması beklenmektedir.

Şu gerçeğin altını bir kez daha çizmek gerekir ki, en değerli varlığımız topraklarımızı, hem bugünümüz hem de yarınlarımız için mutlaka korumamız gerekiyor. Çünkü, kaybedilen toprağı yerine koyma imkânımız ne yazık ki yoktur. Bundan dolayı, Tarım dışı amaçlı arazi kullanımı kararı alan Sivil Toplum örgütleri ve Kamu Kuruluşlarının üst düzey Yetkililerinin topraklarımızla ilgili olarak karar alırken, bu bilinçle hareket etmelerini bekliyor ve çiftçiler olarak bunu talep ediyoruz.

Yargının verdiği bu karar olmasa, tuz fabrikasının çevresinde bulunan Çankırımızın binlerce dekar Tarım Arazisi maalesef yok olacaktı. Koyunbaba Sulama projesinin bütünlüğü bozulacaktı. Sanayi yatırımı için, Sayın Valimiz ve Milletvekillerimizin gayretleriyle kurulan yakın kent OSB kurulmuş olup, burada yatırım yapmak için Japonya dan yatırımcılar gelip, burasını tercih ederken, 15 km mesafedeki Tuz İşletmesine uzak gelmektedir.

Bizler çiftçi örgütü olarak sanayicinin karşısında değil sanayinin uygun alanlara yapılması görüşündeyiz.

Tuzluluğun dünyada ve Ülkemiz topraklarında önemli bir sorun olduğu her yıl Dünyada 10 milyon hektar arazinin tuzluluk nedeniyle elden çıkmakta olduğu, Özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde yıkanarak yer altı suyuna karışan, çözünebilir tuzların taban suyuyla birlikte toprakta bulunan kılcal borucuklarla toprak yüzeyine çıkması ve buharlaşma sonucunda toprak yüzeyinde birikerek zararlara yol açmaktadır.

Bir santimetre kalınlığındaki toprağın oluşabilmesi için, yüz ile bin yıllık bir süreç gerekiyor. Açlığın, küresel düzeyde büyük bir sorun olarak sürekli büyüdüğü ve bir insanlık tehdidi oluşturduğu günümüzde, Ülkemizin amaç dışı kullanılacak, değil dekarlar, bir karış toprağı bile yoktur.

Yargı sürecinde, bize karşılıksız olarak destek veren Çankırı baro başkanımıza teşekkür ederiz.

Çankırı Ziraat Odası olarak, topraklarımızın bilinçli kullanılmasının önemli olduğunun asla unutulmaması gerektiğini, bir kez daha hatırlatıyor; topraklarımızın amaç dışı kullanılması durumunda, her aşamada mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha  belirtiyorum” dedi.