Dunlop
featured

Çankırı’da ölüm hızı artıyor

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

TÜİK Başkanlığınca açıklanan “Ölüm İstatistikleri, 2013” sonuçlarına ilişkin TÜİK Kastamonu Bölge Müdür Vekili Sevgi Altınbaş tarafından basına bilgilendirme yapıldı. TÜİK Kastamonu Bölge Müdür Vekili Sevgi Altınbaş tarafından verilen bilgiye göre;

Çankırı’da ölüm sayısı 2013 yılında bin 477 oldu

Kastamonu’da ölüm sayısı 2012 yılında 1 478 iken bu sayı 2013 yılında 1 467 oldu. Ölenlerin %54’ünü erkekler, %45’ini kadınlar oluşturdu.

Türkiye geneli kaba ölüm hızı binde 4,9 oldu

Kaba ölüm hızı, bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade etmektedir. Kaba ölüm hızı, 2012 yılında ‰5 iken bu hız 2013 yılında ‰4,9’a düştü. Diğer bir ifade ile 2012 yılında 1 000 kişi başına 5 ölüm düşerken, 2013 yılında 1 000 kişi başına 4,9 ölüm düştü.

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu 3. il binde 8 ile Çankırı oldu

Kaba ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2013 yılında kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il ‰9,2 ile Kastamonu oldu. Kastamonu ilini ‰9 ile Sinop, ‰8 ile Çankırı ve ‰7,9 ile Çanakkale ve Kırklareli izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu iller ise ‰2,7 ile Hakkari ve Şırnak oldu. Bu illeri ‰3 ile Batman, ‰3,1 ile Mardin ve ‰3,2 ile Şanlıurfa, Muş ve Diyarbakır izledi.

Çankırı’da ölenlerin %57,1’ini 75 ve daha yukarı yaştaki kişiler oluşturdu

Ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, en yüksek ölüm oranının 75 ve daha yukarı yaşta olduğu görüldü. 75 ve daha yukarı yaşta ölenlerin oranı 2012 yılında %54,4 iken bu oran 2013 yılında %57,1’e yükseldi. En düşük ölüm oranı ise 2012 yılında %0,2 ile “5-9” yaş grubunda görülürken, 2013 yılında da hiçbir ölümün yaşanmadığı “5-9” yaş grubunda görüldü.

Türkiye’de ölümler yaş grubu ve cinsiyete göre incelendiğinde, yaş grupları arasındaki cinsiyet farklılığının belirgin olduğu ve en yaşlı kuşak olan 75 ve daha yukarı yaş grubu dışındaki bütün yaş gruplarında erkek ölüm sayısının, kadın ölüm sayısından daha fazla olduğu görüldü.

Bebek ölüm hızı binde 10,2’ye çıktı

Çankırı’da bebek ölüm sayısı 2012 yılında 21 iken bu sayı 2013 yılında 23’e yükseldi. Bebek ölüm hızı, 2012 yılında ‰9,2 iken bu hız 2013 yılında ‰10,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2013 yılında 1 000 canlı doğum başına 10,2 bebek ölümü düştü.

Bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 25,1 ile Kilis oldu

Türkiye‘de bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2013 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il ‰25,1 ile Kilis oldu. Kilis ilini ‰17,2 ile Batman ve Gaziantep, ‰17,1 ile Van ve ‰16,8 ile Ağrı izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise ‰5,3 ile Tunceli oldu. Tunceli’yi ‰5,8 ile Rize, ‰6,3 ile Kırşehir ve ‰6,5 ile Bartın izledi.

Çankırı bebek ölüm hızı bakımından 81 il içerisinde binde 10,2’lik oranı ile 43. sırada bulunmaktadır.

Türkiye’de ölen bebeklerin %64,7’si bir ayını doldurmadan öldü

Türkiye geneli baz alındığında, bir ayını doldurmadan ölen bebeklerin oranı 2012 yılında %65,8 iken bu oran 2013 yılında %64,7’ye düştü. 2013 yılında ölen bebeklerin %13,8’inin ilk gün, %30,6’sının 1-6 günlükken, %20,3’ünün ise 7-29 günlükken öldüğü görüldü. 1-4 aylıkken ölen bebeklerin oranı ise %22,8 oldu.