Çankırı’da E-Ticaret Eğitimi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Çankırı Meslek Yüksek Okulu işbirliği ile “E-Ticaret Eğitim kurslarına başlandı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Çağımızın getirdiği en önemli yeniliklerden biri olan internet, özellikle 90’lı yıllardan itibaren hayatımızın hemen hemen her alanında yer almaya ve toplumun her kesimini etkilemeye başlamıştır. İşletmeler de bu gelişme ve yeniliğin dışında kalamamış, ticari faaliyetleri söz konusu değişim ve yeniliğe paralel olarak gelişim göstermiş ve işletmelere yeni fırsatlar sunmuştur. Bu bağlamda geleneksel ticaret yöntemlerini daha ileri bir boyuta taşıyan e-ticaret ülkemizin de gündeminde önemli bir yere oturmuştur.

Ajansımız ticari hayatın çağın gerekliliklerine uyumunu tesis etmek amacıyla, bölge illerimizdeki kurumlarla işbirliği içinde e-ticaret eğitimi düzenlemiş olup; bu eğitimlerin ikincisini, 27 Şubat- 2 Mart 2012 tarihleri arasında Çankırı’da, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Çankırı TSO ile işbirliği içinde düzenlendi.

E-ticaret eğitiminden yararlanacak katılımcıların eğitim sonunda;

         Ulusal ve Uluslararası Pazar Araştırması,

         Hedef/Rakip Pazarların Tespiti & Fiyat Analizleri,

         İnternette Kurumsal Kimlik,

         Arama Motorlarının Çalışma Prensipleri,

         Mobil Ofis Uygulamaları,

         Dış Ticarette Teslim Şekilleri,

         Gümrük İşlemleri,

         Dış Ticarette Kullanılan Belgeler,

         Uluslararası Ödeme Şekilleri,

         İhracat Rejimi,

         Kambiyo İşlemleri,

         İthalat Rejimi,

         Devlet Destekleri,

         NATO, BM Online İhaleleri,

         B2B Ticaret Portalları konularında geniş bilgi sahibi olmaları sağlanacak.

Eğitim süresince konunun uzmanları tarafından teorik ve pratik bilgileri aynı anda sunulmakta, eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecektir. Eğitime başvuruların yoğunluğuna ve niteliğine göre e-ticaret eğitimi tekrarlanabilecek.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda eğitim başlamış olup, Yüksekokul yönetimi eğitimci ve kursiyerlerle yakından ilgilenerek, gelen eğitimci ve kursiyerlere Meslek Yüksekokulunun konferans salonunu tahsis etmiş ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda her türlü kolaylığı göstererek eğitim çalışmasının faydalı olması konusunda dilek ve temennide bulundular”