Dunlop
featured

Çankırı Nasıl Kurtulur?

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Reha Yılmaz- Bir şehir düşünün arzularına yenilmiş, at gözlüklerini takmış, kendi doğrularının körlüğünde bakar ama göremez olmuş. Her geçen gün biraz daha çürüyüp kokuşan, ana temel değerlerini kaybeden, manevi dinamiklerini dünyevi zevk, arzu ve ihtiraslarla değişen. Yaşayanın kaçıp gitmek için fırsat kolladığı, gelenin arkasına bakmadan kaçtığı. Kötü örneklerde adının anıldığı, iyi örneklerde ise adının hatırlanmadığı. Kısacası çürüyen, eriyen toplumsal ve şehre dair ana dinamiklerini kaybetmiş, daha modern anlamıyla markalaşamamış. Böyle bir şehrin ömrü ne olur? Şehrin yaşayanlarının akıbeti ne olur? Elbette yok olmak, tüm varlığını meçhulün ellerine bırakıp, geçmişe özlem, hale sızlanma ve gelecekten ümitsiz söylemlerle günleri heba etme.

Son dönemde dünyanın bir çok yerinde bu acı sonu bir çok şehir maalesef yaşıyor. Buna en büyük örnekte Amerika’nın bir dönemine damgasına vurmuş Detroit şehri. Bir sanayi şehri iken küreselleşme dalgalarının sonuçlarını iyi hesaplayamayan yöneticileri tarafından ölüme mahkum edilmiş durumda. Küresel sistem hızla tüm dünyayı etkisi altına alırken bu gelişmeleri doğru okuyamama halinde aynı akıbeti Çankırı’nın yaşamaması mümkün değil.

Bir çok şehir aynı akıbeti yaşamamak için markalaşmayı tercih ediyor. “Marka olmak” ya da “marka kent olmak” son dönemin en popüler, moda kavramlarından birisi. Aslında herkesin bir yerlere gelebilme, bir şeyler ortaya koyabilme, “daha cazip olma” haykırışı. Kalıcı olabilme, kendini ispatlayabilme, uzun ve zorlu bir süreci başarı ile tamamlayabilme adına “tanıtım, iyi hizmet, yüksek kalite ve güven” olgusuna dayalı bir çalışma serüveni, ayakta kalma ve ulusal ya da uluslar arası ölçekte iz bırakma mücadelesi.

Peki marka kent nasıl olunur? Marka kent olmak iç içe geçmiş bir çok unsurdan oluşuyor. Bunlar birbirinden ayrılamayacağı gibi birliktelikleri halinde sonuca ulaşmak mümkün. Bu unsurlar doğru yönetilmezse marka kent olma süreci olumsuz etkilenebilmekte. Mesela merkezi ve yerel yönetimler ile şehir sakinlerinin uyumsuzluğu ortak çalışmaları olumsuz etkileyebilmekte ve sonuca ulaşılmasını zorlaştırabilmekte.

Marka kent olabilmenin önemli şartları var. Şehrin istihdam kapasitesine sahip olması, pahalı olmaması, iyi şartlara sahip konaklama imkânına sahip olması, yeterli toplu taşıma imkânı olması, kaliteli ve yeterli düzeyde sosyal ve kültürel merkez ile faaliyetlere sahip olması, coğrafya ve iklim açısından uygun şartlara sahip olması gerekir.

Şehrin markalaşma sürecinde sahip olduklarını kamuoyuna ulaştırabilmek için aktif ve dinamik halkla ilişkiler kurum ve faaliyetlerine sahip olması gerekir. Zira marka şehir projesinin en önemli adımlarından birisi kamuoyunda algı oluşturma aşamasıdır ve bu ancak dinamik halkla ilişkiler kadrolarıyla ve araçlarıyla sağlanabilmekte.

Marka kent olmak için eksikliklerden ziyade kenti dışa açmak ve yabancı yatırımcıları, alıcıları, turistleri artan oranlarla kente çekecek farklılıkları tespit etmek ve onun üzerinde çalışmak önemlidir. Coğrafi olarak avantaja sahip her şehir kendi kaynaklarıyla büyümeyi başarabilir, ancak bu onun markalaşması anlamına gelmez. Markalaşmak, şehri merak uyandıran bir yer haline getirme, keyifle yaşanacak bir şehir ortamı oluşturabilme, şehre gelenlerin unutulmaz hatıralarla ayrıldığı, sanayi ve ticaretin kolaylaştırıldığı bir mekana dönüştürmektir.

Bu söylenenler ışığında Çankırı markalaşmış bir şehir olabilir mi sorusuna cevap bulabilmek için öncelikle başka soruların cevaplarının doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Öncelikle Çankırı için markalaşma olacaksa hangi alanda, sloganla ve logoyla olmalı? Şehir yönetim ile ahalisi arasında uyumlu çalışma gerçekleştirilebilir mi? Markalaşmanın kamuoyuna taşınmasını sağlayacak bir medya kalitesi mevcut mu? Şehrin coğrafi özellikleri markalaşmaya yardımcı olabilir mi? Şehrin entelektüel yapısı markalaşmaya katkısı ne olabilir?

Çankırı’nın markalaşma adına sahip olduklarını masaya yatıracak olursak, kültürel miras, şehrin tarihi, tarihsel olaylar, doğal kaynaklar, özgün ürün, doğal yapı ve coğrafya gibi unsurların şehrimize markalaşma adına önemli kazançlar sağladığı görülmektedir. Ayrıca şehirde, bu varlıkların yaratıcılıkla birleştirilmesi ve bu unsurlardan markalaşmaya gidilebilmesi için çalışacak kamu, özel, sivil uzmanlar ve akademisyen grupların varlığı da mevcuttur.
Yapılması gereken bir başka konu ise Çankırı’nın somut kazanımlarının belirlenmesidir. Yani ziyaretçi alabilme kapasitesi, yatırım sahalarının verimliliği ve yerleşim durumu.
Çankırı’nın markalaşma adına yapması gereken bir diğer husus ise şehrin sunduğu malzemelerle özgün, daha önce düşünülmemiş fikirler yaratılması ve bunun uygun biçimlerde pazarlanma kapasitesinin ölçülmesidir.
Markalaşma adına başlatılacak sürecin yönetimi de son derece önemlidir. Özellikle şekilcilikten kurtulup, uygulanması zor söylem ve sloganlardan uzaklaşıp, kısır iç çekişmelere son verip kararlı adımlar atılmalıdır.
Şehrin markalaşması adına Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin varlığı, hem şehir kimliğinin yaratılması hem de şehrin ekonomisinin canlandırılması açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Zira Üniversite-iş dünyası işbirliği ekonomik olarak şehre bir canlılık kazandıracaktır. Üniversite ayrıca, Çankırı’da yatırım yapmak isteyen işadamlarına ihtiyaç duyduğu konularda danışmanlık yapabilecek potansiyele sahiptir.
Sonuç olarak şehrimizin coğrafi konumu, tabii kaynakları, ziyaretçi potansiyeli, yatırım kapasitesi mevcuttur ve bu özellikleri yönüyle markalaşmaya müsaittir. Bu aşamada markalaşma hedefinin belirlenmesi, kısa, orta ve uzun dönem markalaşma stratejilerinin oluşturulması, şehir halkının bu konuda bilinçlendirilmesi, şehre hayat beren birimler arası koordinasyonun sağlanması, süreci yönetecek temel ilke ve kurumların oluşturulması gerekmektedir. Süreç uzun, zorlu ve çok sayıda engellerle doludur. Ancak Çankırı’nın küreselleşmenin dişlileri arasında eriyip gitmemesi için yapmamız gereken bir zorunluluktur.