Çankırı Eğitim-Bir-Sen şubesi İl divan toplantısını hafta sonu gerçekleştirdi.

İl Divan Toplantısı Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Ramazan Çakıcı ve sendika temsilcilerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını Eğitim-Bir-Sen Çankırı İl Temsilcisi Kasım Karatekin yaptı. Karatekin konuşmasında, “Pek çok konuda ilerleme kaydettik. Ama yaptıklarımızı yeterli görmenin bizi gerileteceğine olan inancımızla kendimize daima, ‘’Daha neler yapabiliriz?’’ diye sorduk.

Çankırı’nın ve Türkiye’nin en büyük sendikası olarak Türkiye’nin en önemli sorununun, eğitim ve demokratikleşme olduğunu düşünüyoruz, eğitim sistemindeki köklü sorunları çözmeden bu ülkenin vatandaşlarını demokrat olarak yetiştirmenin mümkün olamayacağı bir gerçektir. Demokratikleşmede olumlu adımları atmadan da eğitim sistemini ideolojilerden ve dayatmalardan kurtaramayız.

Eğitim Bir Sen olarak bu ülke için hedefimiz tam demokrasidir. Ancak bunun önünde engeller bulunmaktadır. Bunların başında ise Anayasa gelmektedir. Bu Anayasa milletine tepeden bakan bir anayasa’dır. Bu anayasadan bir an önce kurtulma mecburiyeti vardır. Özgürlükleri genişleten, emeği saygın kılan, insanı yücelten bir Anayasa’ya ihtiyaç vardır” dedi

“Toplu Sözleşme, siyaset yapma ve grev hakkının yeni anayasa çalışmaları içinde yer alması için mücadelemize devam edeceğiz” diyen Karatekin, “Öğretmen ve akademisyenlerin ek ödeme kapsamı dışında tutulması ve 666 sayılı KHK ile iyi niyetli düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Ancak ek ödemeye ilişkin taleplerimizin tamamı karşılanmamıştır. 666 sayılı KHK ile ‘eşit işe eşit ücret’ kapsamında farklı kurumlarda aynı unvanlarla çalışanların maaşlarında ek ödeme ile düzenleme yapılırken, muadili olmadığı gerekçesiyle, öğretmen ve öğretim elemanlarının ek ödemede kapsam dışı bırakılmasını kabul etmemiz mümkün değildir.Ücret dengesizliği ve ek ödeme sorununu çözmek için ilgili bakanlarla görüşmeler devam etmektedir. Bu sorunun ısrarlı takipçisiyiz. Öğretmen ve öğretim elemanları devletin üvey memurları değildir.

Sayın Bakanımızın eğitim kökenli olmayışı, yaptığı açıklamalardan anlaşıldığı gibi, öğretmenlere bakışı noktasında bir takım sıkıntılarının olduğunu ortaya koymuştur. Sayın Ömer Dinçer sabrımızın tükendiğinin farkında değil mi acaba? Taleplerimiz karşılanmazsa meydanlara çıkarak haykıracağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum.” dedi

Şube Başkanı Kasım Karatekin’in konuşmasının ardından Genel Mevzuat Sekreteri Ramazan Çakıcı da söz alarak bu güzide topluluk ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu, ek ödeme, ilksan kesintileri, özür grubu tayinleri, toplu sözleşme hakkı eşit işe eşit ücret uygulamaları, özlük haklarının kazanımı gibi konularla ilgili olarak bir konuşma yaptı.