Çankırı’da işsizlik oranı %5

Türkiye İstatistik Kurumu Kastamonu Bölge Müdürü İsmail Gökalp, Çankırı’da işsizlik oranının %5 olduğunu aktardı. Konu hakkında bir açıklama yapan Gökalp, “Ülkemizde 2011 yılı Nüfus ve Konut Araştırmasına (2011 NKA) sonuçlarına göre işsizlik oranı % 7,9’dur.
Kastamonu ilinde işsizlik oranı % 3.5 olup, Kastamonu ili işsizlik oranı en düşük olan il bakımından Türkiye’de 1.sırada yer almaktadır.
Çankırı ilinde işsizlik oranı % 5.0 (Türkiye’de 8.sırada) ve Sinop ilinde işsizlik oranı % 4.9 (Türkiye’de 6.sıradadır) .
İşsizlik oranı en yüksek il ise % 15.3 ile Şırnak’tır.
Ülkemizde 2011 NKA sonuçlarına göre istihdam oranı % 43.7’dir.
Kastamonu ilinde istihdam oranı % 53.3 ve Türkiye’de 81 il içerisinde istihdam oranı en yüksek iller arasında olup, 4.sırada yer almaktadır. Çankırı ilinde istihdam oranı % 46.6 (Türkiye’de 26.sırada) ve Sinop ilinde ise istihdam oranı % 47.1 (Türkiye’de 25.sırada)’ dir.
İstihdam oranı en yüksek il % 58.2 ile Ardahan, en düşük il ise % 34.8 ile Kırıkkale’dir.
Ülkemizde 2011 NKA sonuçlarına göre işgücüne katılma oranı % 47.5’tir.
Kastamonu ilinde işgücüne katılma oranı % 55.2 ve Türkiye’de 81 il içerisinde işgücüne katılma oranı en yüksek iller arasında olup, 6.sırada yer almaktadır, Çankırı ilinde işgücüne katılma oranı % 49.0 ve Sinop ilinde işgücüne katılma oranı % 49.6’dır.
İşgücüne katılma oranı en yüksek il % 61.7 ile Ardahan, en düşük il ise %38.8 ile Kırıkkale’dir.
Ülkemizde 2011 NKA sonuçlarına göre hizmet sektöründe istihdam edilenlerin oranı % 50.1, tarım sektöründe istihdam edilenlerin oranı % 22.7 ve sanayi sektöründe istihdam edilenlerin oranı % 27.2’dir.
Kastamonu ilinde ise istihdam edilenlerin % 52.8’i tarım, % 34.5 hizmet ve , % 12.7’ si ise sanayi sektörüdür.
Çankırı ilinde ise hizmet sektörünün payı % 38.5, tarım sektörünün payı % 45.1, sanayi sektörünün payı % 16.3’tür.
Sinop ilinde ise hizmet sektörünün payı % 38.8, tarım sektörünün payı % 35.2, sanayi sektörünün payı % 26.0’dır.
Ülkemizde istihdam edilen nüfus içinde ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalışanların payı % 68.5, işveren olarak veya kendi hesabına çalışanların payı % 20,2 ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların payı ise % 11,2’dir.
fKastamonu ilinde ise istihdam edilen nüfus içinde ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalışanların payı % 40.6, işveren olarak veya kendi hesabına çalışanların payı % 28.5 ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların payı ise % 30.9’dur.
Çankırı ilinde ise istihdam edilen nüfus içinde ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalışanların payı % 49.5, işveren olarak veya kendi hesabına çalışanların payı % 26.9 ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların payı ise % 23.7’dir.
Sinop ilinde ise istihdam edilen nüfus içinde ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalışanların payı % 56.1, işveren olarak veya kendi hesabına çalışanların payı % 27.2 ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların payı ise % 16.7’dir” dedi