Çankırı’da hane halkının %17,8’i kiracı

Türkiye İstatistik Kurumu Kastamonu Bölge Müdürü İsmail Gökalp bölgedeki konut sayısına ilişkin bilgiler verdi. “Ülkemizdeki hane sayısı 19 milyon 481 bin 678, ortalama hane halkı büyüklüğü ise 3.8’dir” diyen Gökalp “Kastamonu ilinde hane sayısı 105 024 ve hane halkı büyüklüğü 3.4’tür. Çankırı ilinde hane sayısı 53 382 ve hane halkı büyüklüğü 3.3’tür. Sinop ilinde hane sayısı 62 997 ve hane halkı büyüklüğü 3.2’dir. Kastamonu ili hane halkı büyüklüğü bakımından Türkiye’de 59.sırada iken, Çankırı 70. ve Sinop ise 74.sırada yer almaktadır.
Türkiye’de en fazla hane halkı büyüklüğü % 27.7 ile 5 ve üzeri kişi olan haneler oluşturmakta iken, Kastamonu ilinde % 25.9 ile 2 kişilik haneler, Çankırı ilinde % 28.7 ile 2 kişilik haneler ve Sinop ilinde de %28.5 ile 2 kişilik haneler oluşturmaktadır.
Ortalama hane halkı büyüklüğü en yüksek olan illerimiz sırasıyla Şırnak (8.0), Hakkari (7,9) ve Siirt (6,8)’tir. Ortalama hane halkı büyüklüğü en düşük olan illerimiz ise Çanakkale (2,9), Balıkesir (3) ve Eskişehir (3)’dir.
Ülkemizdeki hane halklarının % 21.8’i 10 ve daha az yaştaki binalardaki konutlarda yaşamaktadır.
Bölge Müdürlüğümüz kapsamındaki illerdeki hane halklarının 10 ve daha az yaştaki binalardaki konutlarda yaşama durumu ise; Kastamonu ilinde % 21.1, Çankırı ilinde 18.7 ve Sinop ilinde 18.1’dir.
Ülkemizde hane halklarının % 67.3’ü kendi konutunda oturmaktadır.
Ayrıca % 23.8’i kiracı, %1.5’i lojmanda ve % 7.3’ü ise ev sahibi değil ama kira ödememektedir. Kastamonu ilinde hane halklarının % 74.8’i kendi konutunda oturmakta iken, % 18.5’i kiracı, % 3.5’i lojmanda ve % 3.1’i ise ev sahibi değil ama kira ödememektedir.
Çankırı ilinde hane halklarının % 74.9’u kendi konutunda oturmakta iken, % 17.8’i kiracı, % 4’ü lojmanda ve % 3.4’ü ise ev sahibi değil ama kira ödememektedir.
Sinop ilinde hane halklarının % 73.7’si kendi konutunda oturmakta iken, % 18.9’u kiracı, % 2.2’si lojmanda ve % 5.2’si ise ev sahibi değil ama kira ödememektedir.
Hane halklarının ev sahibi olması bakımından 81 il içerinde Kastamonu ili 22.sırada, Çankırı 21. ve Sinop ili ise 27.sırada yer almaktadır.
Konutların ısınma konusunda da açıklamarda bulunan Gökalp, “Ülkemizde konutunun içinde borulu su sistemi olan hane halklarının oranı %97,4’tür
Bölge Müdürlüğümüz kapsamındaki illerdeki hane halklarının konutunun içinde borulu su sistemi olma durumu ise; Kastamonu ilinde % 99.0, Çankırı ilinde % 97.1 ve Sinop % 98.1’dir.
Ülkemizde oturduğu konutta soba (doğalgaz sobası dâhil) ile ısınan hane halklarının oranı %57,1’dir.
Kat kaloriferi ile ısınan hane halklarının oranı %25,6, merkezi kalorifer sistemiyle ısınan hane halklarının oranı %11,4, klima, elektrikli ısıtıcı ve diğer araç ve sistemlerle ısınan hane halklarının oranı ise %5,9’dur.
Kastamonu ilinde ise soba (doğalgaz sobası dâhil) ile ısınan hane halklarının oranı % 80.3, kat kaloriferi ile ısınan hane halklarının oranı % 6.0, merkezi kalorifer sistemiyle ısınan hane halklarının oranı %13.6, klima, elektrikli ısıtıcı ve diğer araç ve sistemlerle ısınan hane halklarının oranı ise % 0.2’dir.
Sinop ilinde ise soba (doğalgaz sobası dâhil) ile ısınan hane halklarının oranı % 79.7, kat kaloriferi ile ısınan hane halklarının oranı % 2.4, merkezi kalorifer sistemiyle ısınan hane halklarının oranı %15.4, klima, elektrikli ısıtıcı ve diğer araç ve sistemlerle ısınan hane halklarının oranı ise % 2.4’tür.
Çankırı ilinde ise soba (doğalgaz sobası dâhil) ile ısınan hane halklarının oranı % 69.1, kat kaloriferi ile ısınan hane halklarının oranı % 12.0, merkezi kalorifer sistemiyle ısınan hane halklarının oranı %18.9, klima, elektrikli ısıtıcı ve diğer araç ve sistemlerle ısınan hane halklarının oranı ise % 0.1’dir.
“Ülkemizde nüfusun % 3’ü (2 207 844 kişi) bir yıl önce ikamet ettiği ilden farklı bir ile göç etmiştir” diyen Gökalp nüfus göçüne de değinerek, “ Bu nüfusun göç etme nedenleri ise sırasıyla; hanedeki fertlerden birine bağımlı göç (%41,5), eğitim (%22,6), iş arama/bulma (%12,2), tayin ve iş değişikliği (%13,4), evlilik/boşanma (%7,5) ve sağlık (%1)’tır.
2011 Nüfus ve Konut Araştırmasına göre, Kastamonu ilinin aldığı göç 15.668, verdiği göç 15.374 ve aldığı net göç hızı binde 0.8’dir. Çankırı ilinin aldığı göç 9.214, verdiği göç 13.380 olup, net göçü -4.166 kişi olup, net göç hızı binde -23.7’dir. Sinop ilinin aldığı göç 9.800, verdiği göç 8.937 olup, net göçü 863 kişi olup, net göç hızı binde 4.3’tür.
Türkiye’de en az bir fonksiyonda zorluk yaşadığını beyan eden kişi sayısı 4 882 841’dir.
Görme; duyma; konuşma (konuşma bozukluğu, tutukluk, kekemelik gibi nedenlerden dolayı); yürüme, merdiven çıkma veya inme; bir şey taşıma veya tutma ve yaşıtlarına göre öğrenme, basit dört işlem apma, hatırlama veya dikkatini toplama fonksiyonlarından en az birinde çok zorlandığını veya hiç yapamadığını beyan eden kişi sayısı toplam 4 882 841 kişidir.
Kastamonu ilinde en az bir fonksiyonda zorluk yaşadığını beyan eden kişi sayısı 34 281 kişi, Çankırı ilinde 19 245 kişi ve Sinop ilinde ise 21 581 kişi’dir” dedi.