Bağımlılık yapıcı maddelerin satışı denetlenecek

İl Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Komisyonu  Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Muhammed Sakarya başkanlığı’nda toplandı. Halk Sağlığı Müdürlüğü binasında dün gerçekleştirilen toplantıda bir dizi kararlar alındı. Uçucu maddelerin zararlarından insan sağlığının korunmasına dair kanun hükümlerinin ilimizde yasaya uygun olarak işleyişi için daha hassas olunması amacıyla özellikle; kimyasal gaz ihtiva eden çakmaklar ile bu çakmakların doldurulması amacıyla kullanılan kimyasal mamuller ve su bazlı yapıştırıcılar haricindeki yapıştırıcıların seyyaren sokakta satılmasının önlenmesi, uçucu maddelerle ilgili ürünlerin ambalajlarında zararlı olduğuna ve çocuklara verilemeyeceğine ilişkin uyarı yazılarının denetlenmesi, uçucu maddelerle ilgili işyerlerinde çocukların çalıştırılmasının önlenmesine, çocuklara; alışkanlık ve bağımlılık yapan, zihinsel ve bilinçsel faaliyetlerini, psişik davranışlarını değiştiren, psikolojik etki gösteren doğal, sentetik veya kimyasal, çözücü ve yapıştırıcı nitelik taşıyan bally, tiner, derby, uhu, vernik gibi yapıştırıcı veya boya çözücü olarak kullanılan kimyevi (her türlü uçucu), uyuşturucu veya psikotrop maddelerin (amacı dışında) satılmasının ve çocuklar tarafından kullanılmasının denetlenmesi ve İl Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Komisyonu toplantısının tarihinin daha sonra belirleneceği Eylül ayının ikinci haftasında toplanması kararları alındı.