Ayın son birleşimi yapıldı

İl Genel Meclisi Eylül ayı son birleşimi dün İl Genel Meclisi Salonu’nda tüm üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılış ve yoklama ile başlayan birleşimde tek gündem maddesi olan Ilgaz İlçesi Aşağıbozan Köyü Sazak mevkiinde bulunan alabalık üretim tesisinin 10 yıllığına kiraya verilebilmesi hususu görüşüldü. Oy birliğine sunulan madde, konuyla alakalı gündem maddesinin müracaatın geri çekilmesi nedeniyle tekrar Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne gönderilmesi şeklinde oylandı.

Yakıt pahalı geldi, yenisini yapacaklar

Birleşim başlamadan önce 4. birleşimde oy birliği ile kabul edilen, Çerkeş Kaymakamı lojmanı yakacak giderleri için 20 bin TL ödeneğin aktarılması konusuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Önceki gün yapılan birleşimde ödenek aktarımı yapılmış, fakat üyeler yakacak giderlerini pahalı bulmuştu. İl Genel Meclisi Başkanı Osman Canbaz, yeni bir lojman yapma önerisi sunmuş ve şu anki lojmanın yakacak giderleriyle yeni lojmanı kısa sürede amorti edebileceklerini söylemişti.

Dün yapılan birleşimde Osman Canbaz, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bir önceki birleşimde 20 bin TL ödenek aktarıldığını hatırlatan Canbaz, “Çerkeş Kaymakam lojmanı için dünkü birleşimimizde yakıt giderleri konusunu görüşüp kabul etmiştik ve pahalı olduğunu belirtmiştik. Lojmanın miyadını doldurduğunu Çerkeşli arkadaşlardan beraber dinlemiştik. Vali beyle görüşüp, yeni bir lojman yapılması gerektiğini ifade ettik. Vali bey 2012 bütçemize bu konuyla ilgili bakanlıktan ödenek gelebileceğini ifade etti. 2012 yılında inşallah Çerkeş’e yeni bir lojman yapacağız” dedi.

Eylül ayı son birleşimi gelecek toplantı gününün 3 Ekim olarak belirlenmesiyle son buldu.                   Karatekin