Anızı yakma geleceğini karartma


Özellikle son yıllarda anız yakma yurdumuzun birçok yerinde olduğu gibi ilimizde de yaşanmakta. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü anız yakma konusunda vatandaşları uyararak, “Çiftçilerimiz tarafından bazı yararlar umularak özellikle toprak işlemeyi kolaylaştırma böcek ve diğer zararlıları yok edip bitki hastalıklarını önleme, toprak verimini artırma gerekçeleri ile hasat sonunda tarlada kalan ürün artıklarının, yani anızların yakıldığı bilinmektedir. Oysa toprağın en önemli kısmını bitki artıklarının çürümesi sonucu meydana gelen organik maddeler teşkil etmektedir. Yakılan anızla birlikte çıkan duman hava kirliliği oluşturarak, atmosferdeki karbondioksit oranını yükseltmektedir. Yol kenarında yakılan anızlar da karayollarında görüş mesafesini kısaltarak ölümle biten trafik kazalarına sebep olmaktadır.  Ormanlara yakın tarım alanlarında yakılan anız ateşi ise rüzgârın etkisi ile ormanlık alanlara ulaşarak yangınlara sebep olabilmektedir. Anız yakma, komşu tarlalardaki henüz hasat edilmemiş ürünlere, meyve ve bahçelere zarar vermektedir.

Yaban hayatının bir parçası olan yırtıcıların anız yakmalar ile besin bulamaması sonucu yırtıcı sayısı da azalmaktadır.  Bu kapsamda; 2872 sayılı Çevre Kanununun Ek-1 inci maddesinin (c) bendinde; “Anız yakılması, çayır ve meraların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır.” denilmekte ve aynı Kanunun 20’nci maddesinin (l) bendi gereğince “anız yakanlara her dekar için 28,47 TL (2011 yılı idari para cezası bedeli) idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza 5 kat arttırılır.” hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda; önemli bir çevre sorunu olan anız yakmanın önlenmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi, aksi takdirde anız yakan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağının bilinmesi gerekmektedir” dedi.