Adalet çalıştayı yapıldı

21 Eylül 2012 günü Çankırı Adliyesi önünde Türk Büro-Sen temsilciliği Adalet Çalıştayı hakkında basın açıklaması yaptı.

Gerçekleştirilen çalışma hakkında bilgi veren Türk Büro-Sen Şube Başkanı Metin Memiş, “Tunceli Ovacıkta şehit edilen Başsavcımızın kederli ailesine, adalet camiasına başsağlığı diliyor ve terörü lanetliyorum.Türk Büro-Sen Genel Merkezimiz  tarafından 14-16 Eylül tarihlerinde Ankara’da bütün illerden ve Çankırı’dan da TBS Şube Başkan Yardımcımız Ali Aşıkoğlu başkanlığında İşyeri temsilcimiz Kerim Cebesoy ve Ilgaz adliyesinden İsmail Bulduk ’tan  oluşan heyetle Şubemizin  temsil edilmiştir. Adliyelerden 100’ü aşkın çalışan arkadaşlarımızın katılımıyla Adalet Bakanlığı çalışanlarının sorunları ve bu sorunların çözüm yolları çalıştayı düzenlenmiştir.

TBS Şube Başkan Yardımcısı Ali Aşıkoğlu,“Çalıştay mali konular, özlük ve sosyal haklar ile çalışma şartları hususlarında 3 ana başlık altında yapılmış, arkadaşlarımızın yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri hep birlikte değerlendirilerek ortak amaçlar tesbit edilmiştir.

            Ana başlıklar halinde çalıştay sonucundan bilgi vermek gerekirse;

            1- Nihai hedef olarak Adliyelerde çalışan tüm personelin tesis edilecek Adalet Hizmetleri Sınıfına geçirilmesinin sağlanması ancak ilk etapta Mübaşir ve Hizmetli gibi unvanlarda çalışan arkadaşların Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmeleri suretiyle ek göstergeden faydalanmalarının sağlanması, bunun bir örneği Askeri Yargıtayda görev yapan mübaşirlerdir.

            2- Arkadaşlarımıza ödenen özel hizmet tazminatının oranlarının arttırılması, ayrıca artışların 5 dereceden değil 7-8. derecelerden itibaren yapılması,

            3-Keşif ücretlerindeki kaybın giderilmesi,

            4- Nöbet ücretlerinin tekrar tesis edilmesi

            5- Son yapılan düzenlemelerde yıl içerisinde 6 ay ödeneceği bildirilen mesai ücretinin yıl boyu ödenmesi,

            6- Duruşma ve keşiflerde düzen ve güveni sağlama görevi bulunan Mübaşirlere gerekli imkanların sağlanması ve bu sorumluluğun karşılığının ödenmesi

            7- Müdürlerin idareci vasıflarının kuvvetlendirilmesi,

            8- Görevde yükselme sınavlarında sınavı kazandıkları halde atanamayan arkadaşlarımızın sayısının 532 olduğu dikkate alınarak yönetmelik değişikliği yapılmak suretiyle komisyon çevresi olarak yapılan sınırlamanın kaldırılması,

            9- Yol ve yemek ücretleri konusunda yaşanan sorunların bir an evvel çözülerek bu sosyal haklardan yararlanamayan teşkilatlara gerekli ödeneklerin gönderilmesi yönünde çalışmalara hız verilmesine karar verilmiştir.

            Çalıştay sonuç raporu basılarak tüm adliyelerde dağıtılacak, birer nüshası Sayın Adalet Bakanına, sayın müsteşara, HSYK’na, siyasi partilere, üniversitelere ulaştırılarak konunun takipçisi olunacaktır.

            Adalet hizmetinin yerine getirilmesinde çok büyük emeği olan adliye çalışanlarının bizzat tespit ettikleri sorunlar ve çözüm önerilerinin ilgililerce dikkate alınarak hazırlanan yargı paketlerinde bunlara da yer vermelerini bekliyoruz” dedi.