4/B’li ve 4/C’li Çalışanın Tamamı Kadroya Geçirilmeli

Türkiye Kamu-Sen Çankırı İl Temsilcisi Metin Memiş, “Hükümetin kamu çalışanlarıyla ilgili politikalarında ki istikrarsızlık devam etmektedir. Kısa bir süre önce işçi ve memur kavramının kaldırılarak “çalışan” kavramının getirileceği, memurların iş güvencelerinin kaldırılacağı, esnek çalışma sisteminin hakim kılınacağı ve tüm kamu çalışanlarının sözleşmeli yapılacağına dair açıklama yapan Hükümete;  Sayın Cumhurbaşkanından dur demesini bekliyoruz” dedi.

Memiş açıklamasının devamında ise, “Mevcut Anayasa’mıza göre, “devlet hizmetleri devlet memuru eliyle yürütülür.” ibaresine, sözleşmeli personel ve 4/C’li personel istihdamı aykırılık arz etmektedir. Devlet hizmetlerinde devamlılık esastır. İş güvencesinin özel sektörde de yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülmesi gerekirken, kamu çalışanlarının elinden iş güvencesinin alınarak, devlet memurları hükümetlerle gelip-giden bir yapıya sürüklenmek istenmektedir.

Başbakan Erdoğan sözleşmeli belediye personelinin kadroya geçirilmesi için 9 ay önce verdiği sözü Kızılcahamam’da tekrarladı. Ancak diğer resmi kurum ve kuruşlardaki 4/B’li , 4/C’li kamu çalışanı ne olacak? Başbakan Erdoğan Belediye personeline verdiği sözü ne zaman yerine getirecek?

Bugün gelinen süreçte, sözleşmeli personel çalıştırılması uygulamasının mucidi olan hükümetin, yıllardır kamuya doldurduğu sözleşmeli personeli kadroya geçirmesi, yaptığı hatayı kabul ettiğinin en açık göstergesidir. Ancak bu noktada, siyasi iradenin büyük bir ikilem içinde olduğunu görüyoruz.

Türkiye Kamu-Sen olarak, sözleşmeli personel istihdamının yoğunlaştırılmasının oluşturduğu tehlikeleri her fırsatta kamuoyunun gündeme taşımış ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi için büyük bir mücadele vermişti. Bugün gelinen süreçte, sözleşmeli personelin bir kısmının kadroya geçirilmesinde kuşkusuz ki en büyük etken, sözleşmeli personelin sendikal haklara kavuşmasıyla başlayan   ve iş bırakma eylemleriyle, basın açıklamalarıyla, kampanyalarla, mitinglerle ve hukuki girişimleriyle Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikalarımıza aittir.

Sözleşmelilerin kadro kararnamesinin yayınlanmasının ardından, sendika olarak sözleşmeli personelin tamamının kadroya geçirilmesi gerektiği talebimizi, yapmış olduğumuz açıklamalar ve eylemlerle tekrarlamıştık. Hükümet, sözleşmeli belediye çalışanlarını kadroya geçirmek için daha fazla beklememeli, bu mağduriyeti bir an önce sonlandırmalıdır. Belediye çalışanlarımız da neden kadroya geçirilmek için iki yıl beklemek zorunda kaldıklarını, neden diğer sözleşmeli personelle birlikte kadroya geçirilmediklerini mutlaka sorgulamalıdır.

Gelinen nokta, belediyelerde çalışan sözleşmeli personel açısından olumlu olmakla birlikte yetersiz ve eksiktir. Dört gözle kadro bekleyen diğer sözleşmeli personel unutulmamalıdır. Sorunun parça parça ve yeni mağdurlar yaratarak değil, istisnasız tüm sözleşmelilerin kadroya alınıp, sözleşmeli personel çalıştırılması uygulamasına son verilmek suretiyle, yüz binlerce çalışanın sorunlarının kalıcı olarak çözülmesini istiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızdan istirham ediyoruz. Devletin en tepesinde ki isim olarak, çağrımıza kulağımıza verin. Kadroya geçirilmeyen 151 bin sözleşmeli çalışan ve kararnamenin çıkartılmasının ardından, istihdam edilen sözleşmeli personeller ve 4/C kadrosunda çalışanlar da bir an evvel kadroya alınmalıdır” dedi