17 belde belediyesi kapandı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda Büyükşehir Yasası da olarak bilinen ‘6360 sayılı ‘On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u onayladı. Onaylanan yasa sonrasında 559 belde belediyesi kapandı. Onaylanan yasa nedeniyle ilimizde de 17 belde belediyesi kapanmış oldu. İçişleri Bakanlığı’nın resmi web sayfasında yer alan listeye göre Yeşildumlupınar, Çavundur, Dumanlı, Hacımuslu, Sivricek, Taşkaracalar, Ünür, Dodurga, Elmalık, Kalfat, Özlü, Yaylakent, Gümerdiğin, Gürpınar, İkizören, Yukarıöz ve Yüklü beldeleri kapandı Mahalleye dönüşen köylerde, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyonlar, büfeler işletme ruhsatı almış sayılacak. Bu işletmelerin bulunduğu binalardan, kanunun yayımlandığı tarihe kadar bitirilmiş olanlar da ruhsatlandırılmış sayılacak.

Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle alınmayacak. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret, 5 yıl süreyle en düşük tarifenin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenecek. Nüfusu iki binin altındaki 559 belediyenin tüzel kişilikleri, ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılacak ve bu belediyeler kapatılacak. Bu belediyelerin personeli, taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları il özel idaresine devredilecek. Daha önce, birden fazla köy veya köy kısımlarının birleşmesiyle oluşan ve bu düzenlemeyle yeniden köye dönüşen belediyelerde, başka bir işleme gerek kalmaksızın birden fazla köy kurulabilecek.