15. Bilim kurul toplantısı Ilgaz’da yapıldı

 

Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli araştırma merkezi 15.bilim danışma kurulu toplantısı Ilgaz dağı kayak merkezinde yapıldı.İki gün  süren toplantının ilk günü Gazi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan toplantı açılış konuşması yaptı.Daha sonra 2011yılı tanıtımı Araştırma merkezi faaliyetleri,projeleri Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma merkezi müdürü Doç. Dr. Gıyasetttin Aytaş tarafından katılımcılara sunuldu.Araştırma merkezinin faaliyetlerinin değerlendirilmesinden sonra ilk gün toplantısı tamamlandı.

İkinci ve son gün ise Abant İzzet baysal Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Yaman “Alevilikte Ocak kavramı ve Alevi Ocakları’nın genel durumu” konusunda,Araştırmacı -Yazar Hamza Aksüt “Alevi ocaklarında Talip Dede ilişkilerinin günümüzdeki dağılımı,Araştırmacı-Yazar Veli Saltık Alevi Ocakları’nın tarihsel arka planı konuların da katılımcılara sunum yaptılar.Toplantı, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gıyasettin Aytaş tarafından yapılan değerlendirme oturumu ile sona erdi.Ilgaz Doruk Otel’de yapılan toplantıya 20 akademisyen,20 Dede-inanç önderi,5 Araştırmacı yazar ile 10 Alevi Dernek-Vakıf temsilcisi katıldı.Cengiz Yalçın

 

**