10 bin binanın yenilenmesi gerekiyor

çevre (4)Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yaşanabilir bir gelecek oluşturmak adına Kentsel Dönüşüm tanıtım toplantısı düzenlendi.

100. Yıl Kültür Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, daire müdürleri, banka yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Öcal Özdemir, Çankırı’nın 1. derece deprem bölgesinde yer aldığını ve Kentsel Dönüşümün Çankırı için çok önemli olduğunu belirterek “Ülkemizde 20 milyon konut stoku var. Bunların 7 milyonun dönüşüm olması gerekiyor. İlimizde bulunan 33 bin konuttan da 10 bine yakının yenilenmesi veyahut güçlendirilmesi gerekiyor. Depremin ne zaman geleceği belli değil ama sonuçlarını yaşanan deprem olaylarında hep birlikte gördük” dedi.

2008 öncesinde mühendislik hizmeti alınmadan yapılan binaların risk oluşturduğuna vurgu yapan Özdemir “Ülkemizin topraklarının %42’si 1. Derecede, %24’ü ikinci derece deprem bölgesinde yer alıyor. Yani nüfusumuzun %98’i deprem bölgesinde yaşamaktadır. Kentsel Dönüşüm ile afet meydana gelmeden, sağlam ve güvenli binalardan oluşan, sürdürülebilir ve sağlıklı bir yaşanabilir kentler inşa etmektir ve bu konuda dünyaya örnek olmaktır.” dedi.

Özdemir son olarak Çankırı’nın Kentsel Dönüşüme ihtiyacı var diyerek vatandaşları binalarının risk tespitlerini yaptırmaya davet etti.

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Oktay Marşap, riskli yapı tespiti, müracaat şekilleri hakkında sunum yaparak, şuana kadar 14 müracaat yapıldığını ve 9 müracaatın sonuçlandığı ve bazı binaların Kentsel Dönüşüm için yıkıldığı belirtti.

Binanın kat sayısının  ve oturan sayısının önemli olmadığını, 1 kişinin dahi müracaat etmesi ile risk tespitinin yapılacağını belirten Marşap, “Riskli binanın kesinleşmesinden sonra bu binaların yıktırılması için maliklere 60 günden az olmamak üzere süre verilecek, bu süre içinde riskli binaların yıktırılıp yıktırılmadığı kontrol edilecek, yıktırılmamış ise 30 günden az olmak üzere ek süre verilecek, verilen bu süreler içinde maliklerce riskli yapılar yıktırılmaz ise, yıktırma işlemleri mahalli idarelerin de iştiraki ile mülki  amirler tarafından gerçekleşecek. Riskli alanlarda yaşayan vatandaşları talep doğrultusunda 18 aya kadar kira yardımı yapılacak ya da bankalardan kullanılacak kredilerde faiz desteği sağlanacak. Ayrıca, kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olacaktır.” dedi.

Açıklamalar sonrasında; Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Öcal Özdemir, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Oktay Marşap Şehir Plancısı Özge Yüksek Cücel vatandaşların sorularını yanıtladı.