“Şehit aileleri ve gazileri siyasete alet etmeyiniz”

Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Teke, “Şehit aileleri ve gaziler devlete yük olmaya başladı. Herhalde.!” dedi.

“Bedelli askerlik yasasına ısrarla karşı çıkmamıza rağmen, uygulamaya geçen ve devlet büyüklerimiz tarafından yapılan açıklamalarda, buradan elde edilen gelirin şehit aileleri ve gazilere harcanacağı söylenmesine rağmen,30.12.2012 tarihinde yayımlanan yönetmelikle bizleri şok ettiler” diyen Teke, yaptığı basın açıklamasının devamında şunları söyledi, “Bedelli askerlikten elde edilen gelirin,  toplandığı hesap“özel hesap” olarak belirtilmekte bu hesaptan yapılacak olan ödemeler ise aşağıda şöyle sıralanmaktadır.

1.Bakıma muhtaç özürlülere özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında verilen bakım hizmetlerinin bedelleri,

2.Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahiplerine ek ödemeler ile eğitim ve öğretim yardımlarına karşılık olarak anılan Kuruma yapılacak ödemeler.

3. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin okullara ve kurumlara erişiminin sağlanması için ücretsiz taşınması projesi kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde açılan özel hesaba aktarılan tutarlara karşılık olarak anılan Fon’a yapılacak ödemeler.

4. 3713 sayılı Kanunun 21.maddesine göre Devletçe ödenmesi gereken Kira yardımı ödemeleri.

5. 65 yaşını doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve kimsesiz Türk Vatandaşlarına ödenecek maaşlar.

6.Toplu Konut İdaresi aracılığıyla Şehit yakınları ve Gazilere verilen Faizsiz konut kredileri ödemeleri.

7. Özürlülere yönelik iyileştirme merkezleri ile özel eğitim okulları projelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan ödemeler.

8.Yurt içi ve yurt dışındaki şehit mezarlarının ve şehitliklerin yapım ve bakımı için ihtiyaç duyulan ödemeler.

9. Şehit yakınları, gaziler, muhtaç er ve erbaş aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil)’ne mensup vazife malûlleri ile emniyet hizmetleri sınıfına mensup vazife malûllerine yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan diğer ödemeler.    Yukarıdaki tablo göstermektedir ki, 9 maddelik harcama kalemi içerisinde yalnızca 3 madde yeni harcama kalemleri olarak yer almış olup, diğerleri daha önceden zaten devlet bütçesinden karşılanan harcamalardır. Bu giderlerin bedelli askerlikten elde edilen gelirle finanse edilmesinin nedenini anlamak mümkün değildir. Oldu olacak maaş ve diğer ödemeleri de bu kaleme dâhil etselerdi. Yeni uygulama olarak görünen 3 maddede ise çok ilginç bir ifade yer alıyor. Bakın “Gaziler” demiyor… “Özürlülere yönelik iyileştirme merkezleri şeklinde ifade ediliyor… “Gaziler” ve “Özürlüler” kavramları arasındaki fark sanırım dikkate alınmamış…

Burada daha önceden de belirttiğimiz Şehit mezarları ile şehitliklerin bakım ve onarımına devlet bütçe ayıramayacak durumda olmalı ki, bu da bedelli askerlikten elde edilen gelirle finanse edilecek…

Son olarak, şehit yakınları, gaziler, muhtaç er ve erbaş aileleri, ordu ve polis vazife malullerine yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin gerçekleşmesi için gerekli olan ödemeler şeklinde bir madde mevcut. Ancak ucu açık,uygulanmasında endişelerim var.Aslında her şey net olarak ortada. Şehit ailelerine verilen 2. iş hakkında “feragat hakkı” uygulamasının yönetmelikte verilmemesi ve daha önceden bahsettiğimiz eksiklikler nedeni ile birçok Şehit yetimi feryat ediyor. Bugün bu yönetmelik ile bedelli askerlikten elde edilen gelir hususunda bu zamana kadar oluşan beklentileri boşa çıkaracak şekilde, kamuoyunun yine yanlış yönlendirildiğini, aslında bu gelirin şehit aileleri ve gazilerden çok, şehit aileleri ve gazilerin bütçe üzerindeki yükünü azaltmaya yönelik bir amaca hizmet ettiğini açıkça gözler önüne sermektedir.

Bizleri yöneten devlet büyüklerimize buradan seslenmek istiyorum. Allah rızası için şehit aileleri ve gazileri siyasete alet etmeyiniz. Bedelli askerlikten elde edilen geliri nereye harcadığınız önemli değil. Ancak bu uygulamayı çıkarırken basında sürekli olarak buradan elde edilen gelirin şehit aileleri ve gaziler için harcanacağı şeklinde ifadeler bu camiayı beklentiye sokmakta ve sonrasında böyle bir tablo ortaya çıkınca büyük bir hayal kırıklığı ortaya çıkmaktadır. Buradan kimseye akıl vermek haddimiz değil ama Allah rızası için yapmayacağınız ya da yapamayacağınız icraatların sözünü vermeyin. İnsanların umutları ile oynamayın. Bakın bunun bir vebali var, hele ki mevzu şehit aileleri ve gaziler ise bunun hesabını öbür tarafta veremezsiniz”