“Nasıl bir anayasa istiyoruz?”

Türk Dayanışma Konseyi ve Türkiye Kamu-Sen tarafından ortaklaşa düzenlenen “Anayasa çalışmaları kapsamında milli birlik meselemiz” konulu panel Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Hasan Tunç, Prof. Dr. Ali Akyıldız ve Dr. Şenol Bal’ın katıldığı panelin açılış konuşmasını yapan Türkiye Kamu-Sen Çankırı İl Temsilcisi Metin Memiş, “Nasıl bir anayasa istiyoruz ? Yeni anayasada neler olmalı veya olmamalı ? İşte bugünkü panelimizde bu soruların karşılığını bulacağımızı umuyorum” dedi.

“Etnik ırkçılığa teslim olacak bir anayasa istemiyoruz” diyen Memiş, “Milli devlete, milli kimliğe ve milliyete karşı alternatif kimlik ve mahalli egemenlik alanları açmak demokratikleşme değildir ve  milli devlet anlayışı ile asla bağdaşmaz/bağdaşamaz.

Terör konusunda ülkemizin özel şartları diğer ülkelerden farklıdır. Devletin egemenlik hakların,ı toprak bütünlüğünü , milli varlığını hedef alan bölücü terör , vatandaşlarımızın yaşama hakkına yönelen sürekli bir tehdit unsurudur” dedi.

“Bizce Anayasanın mutabık kalınan maddeleri öncelikle çıkmalı” diyen Memiş “Yani iktidarıyla muhalefetiyle hemfikir olunan maddeler hemen meclisten geçmeli. Bir önce ki oylamada olduğu gibi paket halinde gelmemeli. Kabul edeceğimiz yasalar olacak, kesinlikle kabul edilemez bulduğumuz veya kabul etmeyeceğimiz maddeler olacak. Bizim derdimiz üzüm yemek,  bağcıyla işimiz yok. Türk milletinin hayrına, faydasına olan her olumlu adımda varız. Ancak tuzaklarla dolu bir tane gül ama binlerce diken istemiyoruz.

Anayasanın değiştirilemez maddeleri hatta değiştirilmesi teklif edilemez maddeleri ne olacak? Bunlarla ilgili nasıl tavır alacağız?

Anayasa toplumsal bir ihtiyaç mıdır? Yoksa AB , ABD nin bir dayatması mıdır?Yani bu  dayatma etnik talepler ya da birilerine padişahlığın önünü açmak için midir? Bu sorulara cevap arıyoruz.

Bazıları daha şimdiden “toplumsal sözleşmeye evet demekteler. Yahu daha ortada taslak metin yok sen neye evet diyorsun” dedi.

“Etnik ırkçılığa T.Kamu-Sen net bir biçimde karşıdır. Millî bütünlüğümüzü zedeleyecek her türlü girişime karşıyız” diyen Memiş, “Şimdi anayasayı değiştirme girişimini hükümet başlatmadı mı? Âmâ iktidar partisi mensupları, yetkilileri nerede? Demek ki bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. Toplumsal sözleşmeye evet diyeceğini şimdiden ilan eden malum sendika yetkilileri nerede? Üzerinde durmak istediğim esas kısım bu. Son olarak şunu söylemek istiyorum Türk Devletinin  dili Türkçe, Başkenti Ankara, milli marşının İstiklal Marşı ve bayrağının beyaz Ayyıldız’lı “Albayrak” olduğu gerçeği anayasamızın temelidir.

Bu maddelerden verilecek en ufak bir taviz Anayasayı ve Türk devletini dinamitlemek değil de nedir? Soruyorum” dedi.

Memiş’in konuşmasından sonra Prof. Dr. Ali Akyıldız başkanlığında panele geçildi. İlk konuşmayı yapan TÜDKAD Genel Başkanı Şenol Bal, “Bölgemizde ve ülkemizdeki yaşanan olayları iyi okuyamazsak ve algılayamazsak neyin neden değiştirmek istediklerini anlamamız mümkün değildir. Kimliksiz bir millet oluşturma oyunun parçası oluruz” dedi. AKP kongresinde yaşanan olaylara da değinen Bal, “Yapılan kongrede ‘Türkiye seninle gurur duyuyor’ şuursuzluğundan milleti kurtaramazsak yolun sonu gelmiştir demektir” dedi. 12 Eylül referandumuna da değinen Bal, “Referandum PKK açılımının alt yapısıdır. AKP kongresinde de bildirilen 63 ilke içinde bazı maddeler 1923 yılında kurulan Cumhuriyetimizi tehlikeye sokmaktadır. Kürtçe bir yargılama dili haline getiriliyor. Milli üniter devlet anlayışı yok edilerek etnik kökene dayalı bir sistem oluşturulmak isteniyor. Artık nerdeyse neden milli mücadele verildi denilecek ve Mustafa Kemal Atatürk darbeci ilan edilecek ” dedi.

Eğitim dili konusuna da değinen Prof. Dr. Hasan Tunç, “Bir devletin kendi sınırları içinde bir tek eğitim dili vardır. Eğer siz ikinci bir dil çıkarırsanız ona resmiyet kazandırmış olursunuz” dedi.

“Anayasa ile derdimiz ne bizim? Niçin anayasa yapılır” diyerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Ali Akyıldız, özellikle yargının bağımsızlığının önemine değindi ve “Yargının bağımsızlığı can çekişiyor. Yargısı bağımsız olmayan ülke bağımsız olamaz” dedi.

Başkanlık sistemine de değinen Akyıldız, “Hükümet sistemleri mağazadan elbise almaya benzemez. Yugoslavya en yakın örnek. Sanki başkanlık sitemine geçince ABD gibi olacağımız düşünenler var. Üniter bir devlette bunu yaparsanız diktatör olursunuz” dedi

Büyükşehir kanunlarına da değinen Akyıldız, “6 maddelik bir yasa ve tüzel kişilikleri kaldırıyor, kamu yararı düşünülmüyor. Bunun hizmetle alakası yok. Özel idare kaldırılıyor ve belediye sınırı il sınırı oluyor. Hukuki dayanağı olmadan  yerel parlamentolar oluşturuluyor ve bu bir intihardır. Federal bir yapının tohumları atılmaya çalışılıyor” dedi.

Program sonunda son konuşmayı yapan Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Anayasa çalıştayına karar verdiklerini ve yaptıkları çalışmayı bir kitapçık haline getirerek ilgili yerlere verdikleri, ayriyeten Anadolu’yu gezerek konuyu anlatmaya çalışacaklarını ve ilk duraklarının Çankırı olduğunu aktardı.