“Memurlar hak mahrumiyetine uğramıştır”

Türk Büro-Sen Çankırı Şube Başkanı Metin Memiş, “Bilindiği üzere, TBMM’de olması gereken yetkiler, yine TBMM’nin iktidar partisi üyelerinin oylarıyla hükümete Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) çıkarma yetkisiyle devredilmiş ve iktidar aldığı bu yetkiyle 100’ü aşkın kararname çıkartmıştır” dedi.

“Ülke nüfusunun büyük bir kesimini ilgilendiren ve sendikaların ve sosyal tarafların görüş ve katkısı alınmadan, hatta millet iradesi hiçe sayılarak milletvekillerinden de kaçırılarak “ben yaptım” oldu mantığı ile bir çok konuda çıkartılan bu KHK’lerle,  kamu kurumlarında normal şartlarda kimsenin kabul etmeyeceği değişikliklerle kamu işleyiş düzeni altüst edilmiştir” diyen Memiş açıklamasının devamında şunları dile getirdi: “Yine bu düzenlemelerle, siyasi iktidarın kanunsuz uygulamalarına karşı mücadele mekanizmaları kapatılmıştır.

Siyasi iradenin “Ben yaptım oldu” mantığı öyle boyutlara ulaştı ki; bir gün önce çıkartılan KHK’de verilen haklar, bir gün sonra çıkartılan 666 sayılı KHK ile geri alındı. Bu bile üzerinde yeterince tartışılmadığı ve gerekli hazırlığın olmadığını apaçık göstermektedir.

Bırakın 2023 yılını bir gün sonrasını göremeyen bir irade ile karşı karşıyayız.

666 Sayılı KHK, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu, gibi bir çok kurumda haksızlık ve adaletsizlikler meydana getirmiştir.

Hükümet, 666 Sayılı KHK’yı düzenlerken çalışanların en büyük beklentisi olan ek ödemelerim emekliliğe yansıtılması talebimizi görmezlikten gelerek, bütün çalışanları bir kere daha hayal kırıklığına uğratmıştır.

Memurlara eşit işe eşit ücret verdiğini söyleyen hükümet, aralarında KHK’leri hazırlayan bürokratların da bulunduğu üst düzey bürokratların maaşına %30’lara varan zamlar yaparak, bürokratları ihya ederken, ek ödemesi düşük olan tabandaki diğer çalışanlara göstermelik bir artış sağlamış ve düzelteyim derken bunlar arasında da “eşit işe eşit ücret” politikasının tam tersine ücret düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. İş öyle duruma gelmiştir ki, bir amir mahiyetindeki memurdan daha az maaş alır duruma getirilmiştir. Başta Maliye Bakanlığı olmak üzere birçok kamu kurumunda çalışan memur ise hak mahrumiyetine uğramıştır. Bir kısım kazanımları da ellerinden alınmıştır.

Üst grup çalışanları ile diğer çalışanlar arasındaki ücret farkı makası daha da açılmıştır.

Bazı kurumlarda kadroya geçemeyen 4/B’lilerle, 4/C statüsünde çalışanlara kadro verilmemiş, hüsrana uğratılmışlardır.

Bildiğiniz üzere, 2005 yılında Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası ve IMF’nin dayatması sonucu yeniden yapılandırılmış, Gelir ve Gider diye ikiye ayrılmıştır.

–         Her zaman olduğu gibi sosyal tarafların görüşü alınmadan yapılan bu yapılandırma sonucunda, aynı işi yapan memurlar arasında ücret adaletsizliği yaratılmıştır. Bu adaletsizliğin giderilmesi için yıllarca mücadele eden, her platformda konuyu dile getiren sendikamızın talepleri dikkate alınmamıştır. 666 sayılı KHK ile düzeltilmeyen bu adaletsizlik halen devam etmektedir.

–         Bir adaletsizlikte uzamanlar arasında yaşanmaktadır.2010 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki tüm uzmanların haklarının eşitleneceği söylemiyle yola çıkan hükümetten, bu düzenlemeye ayrım yapılmaksızın bütün uzmanların dahil edilmesi talebimizin “düzenleme yapılırken dikkate alınacağını” beyan edenler, 666 sayılı KHK’yi düzenlerken, taşrada çalışan uzmanları dahil etmeyerek yeni bir adaletsizliğe yol açmışlardır.

–         Başka bir adaletsizliği de ek ödemeleri eşitlemeye çalışırken İstanbul, Ankara, İzmir’de görev yapan yardımcı hizmetli, memur ve şeflerin ek ödeme oranlarını artırmayarak başka bir hukuksuzluğa daha imza atmışlardır.

–         Ayrıca, muhakemat memurlarının vekalet ücretlerinden almış oldukları ilave ödemeleri de kaldırmışlardır. Kamuda çalışan avukatların ek göstergeleri için herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

–         Bu KHK ile yok sayılan bir başka kesimde Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan; Şube Müdürleri, Müdürler ve Müdür Yardımcıları olmuştur.

–          Kamu düzeninde hiç görülmeyen bir düzenleme ile kontrolörler ve denetim elemanları uzman yapılmıştır. Kontrolörler  Maliye Bakanlığı uzmanı, Milli Emlak ve Muhasebe Denetmenleri Defterdarlık Uzmanı yapılarak statüleri ellerinden alınmıştır.

666 sayılı KHK’nın neresine bakarsanız bakın Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi çalışanları mağdur edilmiştir.

Kamu çalışanlarının temsilcileri olarak bizlerin görüşlerine başvurmamakta direnen hükümet yetkililerine buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz.

Tüm olumsuzlukları gidermek için bir an önce harekete geçin. Tarafların görüş ve önerilerine kulak tıkamaktan vazgeçin. Yeni bir düzenleme ile bu mağduriyetlerini giderin.

Maliye’nin temiz ve lekesiz mazisine geri dönün. Saygınlığını, güvenilirliğini yeniden sağlayın” dedi

“Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’e ve Hükümete sesleniyoruz” diyen Memiş ayrıca, “Bütün bu yaşanan olumsuzlukları gidermek için mesai arkadaşlarımıza sahip çıkalım. Mağduriyetlerini ortadan kaldırmak, tüm Maliye çalışanlarını mutlu edecektir.

Ayrıca; Maliye Bakanlığı Merkez ve taşrada yaşanan fazla çalışma ayrımını kaldırarak hakkaniyeti sağlayın. Hizmetliler ve özürlülere yönelik görevde yükselme sınavlarını bir an önce açın.

Bütün birimlerde uzmanlık sınavlarını açarak çalışanların beklentilerine cevap verin.

Hükümeti ve Maliye Bakanını buradan son defa uyarıyoruz. Yukarıda izahına çalıştığımız olumsuzlukların giderilmemesi, taleplerimizin karşılanmaması halinde, Türkiye genelinde her türlü demokratik tepkimizi ortaya koyacağımızı, bu nedenle yaşanacak olumsuzların sorumlusunun çözüm üretmemekte direnen, hükümet ve Sayın Bakanın olacağını ilan ediyor” dedi