Dunlop

“Kamuda 192 bin personel artık kadrolu”

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Eğitim Bir Sen Çankırı Şube Başkanı Kasım Karatekin sözleşmeli personelin kadroya alınması ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

“Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için verdiğimiz mücadele sonuç verdi” diyen Karatekin açıklamasını devamında şunları söyledi:

“Sözleşmeli çalışanların kadroya alınması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’nin 04/06/2011 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı.

6221 sayılı Yetki Kanunu’na dayanılarak çıkartılan 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre istihdam edilen başta öğretmenler olmak üzere tüm sözleşmeli personel, hiçbir ön şart aranmaksızın memuriyet kadrolarına geçirildi.

Buna göre, Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girdiği 4 Haziran 2011 tarihi itibariyle sözleşmeli personel kadrolarında çalışmakta olanlar, otuz gün içinde memuriyet kadrolarına geçirilmek üzere kurumlarına yazılı olarak müracaat edeceklerdir.

Başvuru yapanların çalıştıkları yerlere atanması kurumlarınca altmış gün içinde yapılacaktır.

Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken KHK’nin yürürlük tarihi olan 04/06/2011 tarihinden önce askerlik, doğum, milletvekili seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da ilgili madde hükümleri gereği kadroya geçirileceklerdir.

Bu durumda otuz günlük başvuru süresi ile altmış günlük kurumlarınca atama süresi, yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacaktır. Örneğin, şu an doğum izninde bulunan 4/B’li sözleşmeli personel eğer 15/07/2011 tarihinde görevine dönecekse, bu kişi 15/07/2011 tarihiden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvuracak ve atanacaktır.

Memur kadrolarına atananların sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecektir.

Memur kadrolarına atanan sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenmeyecek; sözleşmeli personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabına yansıtılacaktır.

Sözleşmeli personel statüsünde bir yıldan fazla çalışmış olanlar için memuriyet kadrosuna geçişte adaylık süreci söz konusu olmayacaktır”