“Irak Türklerinin Dünü, Bugünü ve Yarını” Konferansı

Türk Dünyası Araştırma Topluluğu tarafından organize edilen “Irak Türklerinin Dünü, Bugünü ve Yarını” adlı konferans, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Topluluğu’nun düzenlediği konferans, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mahmut Kasapoğlu’nun konuk olarak katılımıyla gerçekleşti.

Mahmut Kasapoğlu, Irak Türkmeneli’nde, ana vatandan koparılmış Irak Türklerine karşı sistematik olarak yapılan katliamlar hakkında bilgiler vererek başladığı konuşmasında, bu katliamların dünya kamuoyu tarafından görmezden gelindiğini ve Türkiye’den de yeterince destek alamadıklarını söyledi. Kasapoğlu, Türkiye sınırına komşu olmaları nedeniyle herhangi bir kalkışmalarında kendilerini Türkiye ajanı olmakla suçlayan güçlerle mücadele ettiklerini, Müslüman olmayan Kürt ve Arapların, Arap baharı adı altında gerçekleşen siyasi olaylardan güç alarak Irak Türkmenlerini baskı altında tutmaya çalıştıkları belirtti.

Misakı Milli sınırları içinde yer alan Türkmeneli’nde Irak Türkleri’nin 1. Körfez Savaşı’ndan bu yana çeşitli zulümlere maruz kaldığını ve bu şiddeti uygulayanların elindeki silahların Saddam dönemindeki orduya ait olduğunu belirten Kasapoğlu, Kürtlere ve Araplara tanınan hakların Irak Türkmenleri’ne tanınmadığının altını çizdi.

Irak Türkmeneli’nde yaşananların unutulmaması gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, konferansın sonunda katılımcıların sorularını cevapladı.