“İnsanlar televizyon bağımlısı haline getiriliyor”

Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, “Şehit olduk. Gazi olduk, dik durduk, bölünmedik, bölemediler! Bizleri bölmek isteyenler hain emellerine bu sefer de diziler ile ulaşmak istiyorlar” dedi.

“Bugün dizilerin çoğunda ahlaki değerler hiçe sayılıyor” diyen Teke açıklamasının devamında, “Yeğen yengesine, komşu komşusuna, evli kadın bir başka erkeğe özendirilmekte, ar, ahlak ve namus gibi kutsal mefhumlarımızla adeta alay edilmektedir. Böyle giderse hem kültürümüz, hem ahlakımız ve bizi biz yapan değerlerimiz bir birelimizden çıkacak, özellikle gençler boşluğa itilecektir. Bu durum toplumsal barışı ve dokuyu zedeleyecektir. Sosyal dengeyi koruyup kollayan devlet bunu yasalarla engellemelidir. Sözde sanat özgürlüğü denilen ve gençlere kötü örnek olan bu dizilere kıstas ve standart getirilmelidir.

Medya kuruluşları, nesillerin doğru ve düzgün eğitilmesi ve muhafazası için azami gayret göstermek zorundadır. Çünkü medyanın bir görevi de; toplumu güzele, sağduyuya ve değerlerimizi korumakta özen göstermek olmalıdır. Sadece ticari menfaat uğruna bir toplumun değerlerini hiçe sayan; her fırsatta Atatürk’ü, vatanperverliği kullanarak servetine servet katanların amaçlarının ne olduğunun farkındayız. Televizyon dizilerinde her türlü çarpıklık vardır. Bu çarpıklıkların önüne geçemezsek geleceğimizden emin olamayız. Çünkü çocuk bugün taklit eder yarın tatbik eder. Yani çocuk gördüğünü yapar. Bu diziler ve medyanın yanlış yönlendirmesiyle Türklerin kültürel kodlarıyla oynanmakta, adeta genlerimiz değiştirilmeye çalışılmaktadır. En önemli kurumumuz olan aile yapımız bozulmaya çalışılmaktadır. Televizyon ve dizi bağımlılığının endişe verici boyutta gençliğimizi adeta zehirliyor. Programların çekiciliğinin artırılarak insanların televizyon bağımlısı durumuna getirilmek isteniyor. Bu nedenle televizyon ve dizi bağımlılığı endişe vericidir. Ayrıca kamu hizmeti yapan kuruluşların kamunun zararına değil, yararına iş yapma zorunluluğu vardır. Son zamanlarda bazı kanalların toplumumuzun kültürünü ve özünü korumak için yapmış olduğu çalışmalardan, özellikle “Kamu spotu” ve çizgi filmler için teşekkür ederim.

Sözün özü:

Bu dizilere bir taraftan sınırlandırma ve belli standartlar getirirken bunlara alternatif diziler çekilmelidir. Genel ahlak değerlerimize uygun, toplumu doğru yönlendiren, gençliğimizi geleceği düzgün hazırlayan diziler ve sinema filmleri çekilmelidir. Bunlara ciddi kaynaklar ayrılarak tarihi şahsiyetler dâhil, dini, milli ve ahlaka değerlerimiz düzgün, doğru ve gerçek kaynağından diziler ve filmler çekilerek örnek rol-modeller gösterilmelidir. Bizler şehit ve gaziler olarak çok ağır bedeller ödedik. Gençlerimize değerlerimiz ve geleceğimiz hakkında motive edecek bir payeye sahibiz. Milletimizin, gençliğimizin ve değerlerimizin böylesi bilinçli bilgi çarpıtmasına uğramaması için yüksek sesle haykırmak ve bu hususta faaliyetlerimizi artırmak zorundayız. Özellikle bir basın toplantısında Aile ve sosyal politikalar bakanımız Sn. Fatma Şahin’in şehit aileleri ve gazilerimizin gençlerle buluşması gerektiği sözünün uygulamaya geçmesini bekliyoruz. Çünkü bilinçli her gazi bir kitaptır, vatanın, bayrağın, öz değerlerimizin en ulvi ve temiz bir resmidir” dedi.