“İki öğretmen maaşı bir sekreter maaşı etmiyor”

Çankırı Eğitim-Bir-Sen Şubesi Karatekin Parkında yaptığı basın açıklamasında öğretmen maaşlarının azlığına değindi.

Karatekin Parkı’nda toplanan öğretmenler “Milli Eğitim Bakanı kendi çalışanına sahip çıkmalıdır” dediler.

Eğitim-Bir-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Arif Kırkpınar, konu hakkında yaptığı basın açıklamasında, “24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öğretmenler açısından çok da kutlanacak bir durum ortada olmaması nedeniyle “Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz” demeyi uygun bulmadığımızı baştan ifade etmek isteriz.

Her yıl Öğretmenler Günü’nde süslü cümleler ile öğretmenlerin duygularına hitap edenlerin, bu yıl alışkanlıklarını bir kenara bırakmasını ve öğretmenlerin, kuru lafa karnının tok olduğunu bilmesini istiyoruz. Biz bugün burada, sorunları her yıl ötelenerek bir sonraki yıla devreden, önemsenmeyen; ama önemseniyormuş gibi yapılan, adı da öğretmenlik olan, meslek grubunun mensupları olarak toplandık. Milli Eğitim’de yardımcı hizmetli personelden sonra en düşük maaş alan kişiler olarak, bugün buradan başta Sayın Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı olmak üzere, hükümet yetkililerine içine düşürüldüğümüz durumun utancını hatırlatarak sesleniyor; Mecliste şoförüne ve sekreterine zam yapanlara, iki öğretmen maaşının maalesef bir sekreter maaşı etmediğini haykırıyoruz” dedi.

“Eşit işe eşit ücret” Öğretmenlere verilen sefalet ücretini apaçık bir şekilde ortaya çıkarmıştır” diyen Kırkpınar, “Kısa bir süre önce 666 Sayılı KHK ile farklı kamu kurumlarında aynı unvanlarda çalışan personelin maaşları ek ödeme ile dengelenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan Hizmetli, Memur, Şef ve Şube Müdürü gibi eğitim çalışanlarımızın maaşları ek ödeme île diğer bakanlıklarda çalışan emsalleriyle aynı orana yükseltilmiştir. Yıllardır mağdur edilen Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının maaşları diğer bakanlıklardaki emsalleri ile eşitlerken, öğretmenler olarak söylemeye çalıştığımız; ama yetkililerin anlamak istemediği gerçek, adeta kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Maliye Bakanlığı verilerine göre 9/1’deki bir öğretmen 1.577 TL ücret ile hizmetli ve memur personel arası bir maaş almaktadır. Öğretmenler ve öğretim elemanları, ek ödemelerde muadili olmadığı gerekçesiyle kapsam dışında tutulmuş ve yıllardır beklentileri karşılanmayan eğitimcilerin itibarı tamamen sıfırlanarak kurum içi hiyerarşide hizmetli personelden sonra en düşük maaş alan çalışan konumuna indirgenmiştir. Bugün buradan öğretmenlere 24 Kasım’da vatan millet edebiyatı yapmayı düşünenlere, ezberlerini yeniden gözden geçirmelerini öneriyoruz” dedi.

Kırkpınar açıklamasının devamında şunları dile getirdi: “Öğretmen ve öğretim elemanları olarak kimseden lütuf istemiyoruz. Eğitime en fazla bütçeyi ayırdık ve eğitim önceliğimiz diyen hükümete, eğitime verilen değerin en önemli göstergesi olan öğretmen maaşlarını hatırlatıyor ve emeğimizin karşılığını, hakkımızı istediğimizi belirtiyoruz. Bu ülkenin geleceği için her fırsatta “nitelikli eğitim için elimizden geleni yapmalıyız” diyenlerin, eğitimin ana unsuru olan öğretmene sıra gelince elinden geleni esirgemesini asla kabul etmiyoruz, iş lafa geldiğinde mangalda kül bırakılmayanların; mecliste, danışmanına 3.600, sekreterine 3.156, şoförüne 2.700 TL maaş verirken öğretmene sıra gelince 1.577 TL maaş vermesine tahammül edemiyoruz. Bütçe komisyonunda danışmanına, sekreterine ve şoförüne artışta hem fikir olan siyasilerin, geleceği emanet edecekleri öğrencileri yetiştirmesi için, sözde çok şey bekledikleri öğretmenlere sefalet ücretini reva görmelerini kabul etmek mümkün değildir. Bîr ülke eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik hizmetleri ile ayakta durur. Ülkelerin geleceği ise eğitime yaptıkları yatırımlarla doğru orantılıdır. Hizmetli personelden sonra en düşük maaşı alan öğretmenler, bırakın ülkeyi geleceğe taşımayı, maaşlarının düşüklüğü nedeniyle kendilerini diğer aya taşıyamamaktadır. Buradan hükümete sesleniyoruz; Acilen öğretmen ve öğretim elemanlarının mağduriyetini giderin ve ücret adaletsizliğine bir an önce son verin.

24 Kasım’da öğretmenlere mesleğin onur ve gururunu hatırlatacak olanlar bilmelidirler ki, öğretmenlerin onuru ve gururu, daha okul başlamadan kırılmıştır. Okullara bütçe, hizmetli, memur göndermeyip, adeta dilencilik yaparak okulu ayakta tutmaya çalışan okul idarelerine il denetmenlerini soruşturma yapmaya gönderen Milli Eğitim Bakanlığı, yöneticilerin motivasyonunu alt üst etmiştir. Okul yöneticileri, bin bîr güçlükle ayakta tutmaya çalıştıkları okullardaki fedakârlıklarıyla takdir edilmeyi hakederken, adeta suçlu duruma düşürülmüşlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bağış soruşturmalarını geri çekmesini ve okullara acilen bütçe vermesini bekliyoruz.

Öğretmenlerin Aile Bütünlüğü Sağlanmalıdır

652 Sayılı KHK ile öğretmenlerin özür gurubu tayin haklan sınırlandırılmış ve yılda bir kez yaz aylarında olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Geçiş esnekliğini içinde barındırmayan KHK hükmü, ara dönemde tayin istemek üzere hayatını planlayan öğretmenleri adeta perişan etmiştir. 18-20 Kasım tarihlerinde “Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı”nda alınan “Özür Gurubu tayinlerinin yılda İki kez yapılması” kararı, ara dönemde tayin isteyeceklerin mağduriyetini çözecek şekilde bir an önce hayata geçirilmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen açığını ücretli öğretmenlik uygulaması ile ucuz yönden karşılamayı tercih etmekten bir an önce vazgeçmelidir. Atama bekleyen 250 bine yakın öğretmen adayı boşta gezerken, sadece ek ders ücretiyle boş sınıfları dolduran hükümet, bütçe kanunundaki yeni öğretmen alımına engel teşkil eden sınırlamayı kaldırarak derhal Bakanın belirttiği 138 bin yeni kadrolu öğretmen alımını yapmalıdır.

Öğretmenler olarak; maaş ve ek ders ücretlerinin düşüklüğü, 6 yıldır kariyer basmakları sınavının yenilenmemiş olması gibi devam eden sorunlarımıza yeni sorunlar eklenmiştir. Özür gurubu tayin hakkımızın yılda bîr defa olacak şekilde sınırlandırılması ve aile bütünlüğümüzün parçalanması, ek ödemelerde muadili yok gibi inandırıcılıktan uzak bir yaklaşımla kapsam dışında bırakılmamız gibi kabulü asla mümkün olmayan yeni sorunların, eski sorunlarla birlikte bir an önce ortadan kaldırılmasını bekliyor, katılımınız için hepinize saygılar sunuyoruz” dedi