KOSGEB Ar-Ge kurulu düzenlendi

KOSGEB Çankırı Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü ile Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan Ar-Ge protokolü kapsamında yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. 2012 yılında imzalanan ve basın yolu ile duyurulan protokol, kamu, üniversite ve sanayi arasında işbirliği oluşturularak KOBİ’lerin Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerine destek sağlanmasını amaçlıyor. Yapılan Protokol ile beraber Çankırı’ da faaliyet gösteren ve çalışmalarını KOSGEB’ e projelendiren işletmelerin Ar-Ge ve İnovasyon çalışmaları, KOSGEB, Üniversite ve Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığı ile oluşturulan bir kurul tarafından inceleniyor. Kurul tarafından gerçekleştirilebilir, ekonomiye katma değer sağlayacak ve istihdam oluşturacak Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarına KOSGEB kanalı ile %75 oranında destek sağlanıyor.

Bu kapsamda 07 Şubat 2013 Perşembe günü KOSGEB Çankırı Hizmet Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda üçlü ortaklık ile oluşturulan kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Çankırı ilinde makine imalatı konusunda faaliyet gösteren bir işletmeye ait Ar-Ge çalışmasının desteklenmesine karar verildi. Yaklaşık 200.000 TL toplam maliyete sahip projenin 150.000 TL’lik bölümü KOSGEB tarafından hibe niteliğinde desteklenecek. Yapılacak Ar-Ge çalışması ile yeni bir sistem geliştirilerek çalışacak makinenin, kendi konusundaki diğer makinelere göre çok daha verimli ve hızlı çalışması hedeflenmekte. Proje başarı ile tamamlandığı ve üretilen prototip istenilen verimde çalıştığı takdirde, prototipin seri imalatına yönelik olarak işletmeye ikincil bir Ar-Ge Desteği (KOSGEB Endüstriyel Uygulama Desteği) verilebilecek. Ayrıca söz konusu makinenin geliştirilmesi esnasında da Karatekin Üniversitesi büyük katkı sağlayacak. Yapılacak Ar-Ge çalışması ile sadece iç pazarda değil, dış pazarda da ekonomiye büyük katkı sağlanması hedeflenmekte.

Yapılan Ar-Ge Kurulu ile ileride oluşturulması planlanan ve Çankırı ilinin gelişimindeki yapı taşlarından birisini oluşturacak Üniversite – Sanayi ve Kamu üçlüsü işbirliğine büyük katkı sağlanmaktadır. Oluşturulan kurul esnasında bu yapının nasıl daha iyi bir hale getirilebileceği ve neler yapılması gerektiği ile ilgili görüşler de paylaşılarak, bu doğrultuda çalışmalara devam edilmektedir.

Söz konusu kurulda aktif bir şekilde görev alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Yüksek Okul Müdürü Prof.Dr.Rıza Gürbüz, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Kamil Arslan, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Uzunkaya ve Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi İsmail Özcenk’ e KOSGEB Çankırı Hizmet Merkezi Müdürlüğü adına teşekkür ederiz.

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinde bulunan KOBİ’ler, konu ile ilgili olarak KOSGEB Çankırı Hizmet Merkezi Müdürlüğünden detaylı bilgi alabilirler.