Jeotermal kaynakların metreküp fiyatı belirlendi

İl Genel Meclisi Haziran ayı birleşimlerinin 4.’sünü dün gerçekleştirdi. İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık başkanlığında gerçekleştirilen dünkü birleşime meclis üyesi Alattin Kahyaoğlu izinli olduğu için katılmadı.

Tek gündem maddesinin ele alındığı dünkü birleşimde  Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu gereğince akışkanın bir metre küp tutarının belirlenmesi konusunda incelemesini tamamlayan Plan Bütçe Komisyonu raporu ele alındı.

Konu hakkında meclis üyelerini bilgilendiren komisyon başkanı Adem Tüysüz, “İlimiz Kurşunlu ilçesi Çavundur mahallesi sınırları içerisinde İl Özel İdaresi adına işletme ruhsatlı olan 47 lt/sn debili kuyudan kullanılan termal su, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince farklı debilerde ihale edilerek ilgili firmalarla kiralama sözleşmesi yapılmıştır. Kiralama sözleşmesi yapılan firmalar ile 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu gereğince işletmeye geçen firma/belediye/köy tüzel kişiliği/şahısların kullanacağı jeotermal kaynaklarla ilgili olarak İl Özel İdaresi hesabına yatırılacak idare payının hesaplanmasına esas olmak üzere;

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10. maddesi gereğince,  metre-küp üst limiti 1,50-TL olan 2020 yılı idare payı , 2021 yılı yıllık Ocak ayı tüfe oranında % 14,97 artırılarak 2021 yılı idare payı metre-küp üst limiti 1,73-TL olarak güncellenmiştir.

           5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesi ve bu kanunun Uygulama Yönetmeliğinin “İdare Payı” başlığı altındaki 20. maddesi hükümleri paralelinde, kullanıcıların en geç 3 (üç) ay içerisinde zorunlu olarak sayaç taktırmalarına, akışkanın bir metre küpünün 2021 yılı idare payının 0,18-TL olarak belirlenmesine ve önümüzdeki yıla/yıllara ait idare payı birim miktar fiyatının İl Genel Meclisimizce yeniden ele alınarak belirlenmesi komisyonumuzca uygun görüldüğünden, tasdik ve tasvibi için İl Genel Meclisine arzına 31/05/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi” dedi.

Tüysüz’ün konu hakkında meclis üyelerini bilgilendirmesi sonrasında gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.