Petek okul ziyaretlerine devam ediyor

Milli Eğitim Müdürü Yaşar Petek merkezde bulunan okul ve kurumlara ziyaretlerini geçtiğimiz hafta da devam ettirdi.

Geçtiğimiz hafta Atatürk İlköğretim Okulu, Şehit Uğur Hiçyılmaz Anaokulu, Anadolu İmam Hatip Li­sesi, Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Süleyman Demi­rel Fen Lisesi, Karatekin İlköğretim Okullarını ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Yaşar Petek, okulların tüm bölümlerini tek tek gezerek okul yöneticilerinden okulların fiziki ve eğitim durumları hakkında bilgi aldı ve gördüğü eksiklere anında müdahale ederek so­runların giderilmesi için gerekli talimatları verdi.

Okullarda sınıflara girerek derslere katılan ve öğren­cilerle sohbet eden Petek, öğrencilere mutlaka dü­zenli bir çalışma programı uygulamaları gerektiğini, kendilerine uyması gereken bir kişi anayasası belir­leyerek her gün bu anayasaya uyup uymadıklarını otokontrol sistemi ile denetlemelerini istedi.

“Ailelerinizle sorunlarınızı, paylaşın ve evinizde or­tak faaliyetler düzenleyerek onları başarınıza ortak kılın” dedi.

Petek, annelerin babalara göre çocukları ile daha çok ilgilendiklerini ve sorumluluk aldıklarını söyleye­rek, “Öğrencilere nasıl bir anne, baba istediğinizle ilgili ailelerinize birer mektup yazın , onlar da sizlere yazsın. Sonra ortak bir noktada buluşalım” dedi ve bu konunun takipçisi olacağını söyledi.

Okullarda öğretmenlerle de toplantılar yapan Petek, okulların öğrencilerden başlayarak kişi sözleşmesi, öğretmen standartları, okul standardı ve sonuçta da kurum kültürü oluşturulması gerekliliğini vurgu­layarak, öğretmenler arasında öğrencilere karşı uy­gulanan bir öğretmen standardı olması gerektiğini söyledi.

Aynı dili konuşanların değil aynı doğruları paylaşa­rak, ekip olabilenlerin başarıyı yakalayabileceğini söyleyen Petek, “Eğitim camiası olarak eğitim bizim 1. derdimiz, görevin bize verdiği rolleri en iyi şekilde yerine getirerek başarı çıtamızı yükseltmek duru­mundayız” dedi.

Çankırı olarak okulların fiziki durumlarının yeterli olduğunu belirten, öğretmen ve idari kadronun da iyi olduğunu vurgulayan Müdür Petek, “O halde çalışma usul ve esaslarımızı bilimsel verilerle des­tekleyerek, çalışma takvimini oluşturacağız ve yol haritamızı belirleyerek TKY (Toplam Kalite Yöne­timi) felsefesini hata olmadan önleme felsefesi ile kuralları kutsallaştırmadan başarı için rutinin dışına çıkarak hep birlikte el ele vererek başarıyı yakalaya­cağımıza inanıyorum” dedi.