Ilgaz’a Yüksekokul

Ilgaz’a Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu açılıyor.
24 Ekim 2011 Tarih ve 28094 sayılı Resmi
Gazetede Yayımlanan genelgeye göre: Millî Eğitim Bakanlığının 12/9/2011 tarihli ve 18597 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/9/2011 tarih
ve 2011/2276 sayılı Kararı ile İlimiz Ilgaz İlçesine Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulmasına kararlaştırılmıştır.