Emekli öğretmenlerden işbaşı

Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından uygulanmakta olan “Kırmızı Tebeşir” Projesi çerçevesinde oluşturulan ve 25 kişiden oluşan emekli öğretmen ekibine yönelik seminerler 2 Mayıs 2011 tarihinde başladı.

Seminerlerin ilk gününde projenin içeriğini ve amaçlarını anlatan Proje Koordinatörü Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Ömer Ak, 2008-2009 öğretim yılı itibari ile Çankırı’da erkek öğrencilerin okullaşma oranlarının % 75, kız öğrencilerin okullaşma oranının ise %60 civarında olduğunu ve bu rakamların Türkiye geneli ile kıyaslandığında Çankırı’da erkek ve kız öğrencilerin okullaşma oranları arasında büyük bir uçurumun gözlendiğini söyledi. Ak, projenin en önemli parçasının emekli öğretmenler olduğunun altını çizerek, emekli öğretmenlerin deneyimleri ve birikimleri sayesinde projenin başarısının daha da artacağını belirtti.

Projenin temel amacının kız çocuklarının lise ve mesleki eğitim kurumlarına kayıt oranlarını arttırmak ve okuldan ayrılma oranlarını azaltmak olduğunu ifade Proje Koordinatör Yardımcısı Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Hediye Şirin Zorba ise, proje kapsamında gerçekleştirilmiş olan ihtiyaç analizi doğrultusunda hazırlanan seminer programı ve emekli öğretmenlerin tecrübeleri sayesinde, ortaöğretime devam etmeyen kız öğrencilerin tekrar eğitime kazandırılması için çalışacaklarını belirterek, bugün eğitime yeniden kazandırılan her kız çocuğunun uzun vadede kendinden sonraki nesilleri de şekillendirerek toplumsal kalkınma için bir lokomotif rolü izleyeceğinin altını çizdi. Zorba, proje bitiminde hazırlanacak raporun karar alıcılara sunulması yoluyla projede kazanılan deneyimin gelecekteki çalışmalara örnek teşkil edeceğini sözlerine ekledi.

Projeye katılan emekli öğretmenler seminerlerin ilk gününde birbirleri ve proje ekibi ile tanışarak kaynaştı. Yrd. Doç. Dr. Satı Dil’in öğretmenlere projeye katılma sebeplerini sorması ile birlikte gelen cevaplar öğretmenlik mesleğinin, meslek değil bir yaşam biçimi olduğunu ortaya koyar nitelikteydi. Ekibe katılan öğretmenlerin hemen hepsi emekli olduklarından bu yana çeşitli gönüllü eğitim faaliyetlerinde yer almış olduklarından, projeyi duyduklarında “bu projede mutlaka yer almalıyım” düşüncesi ile buraya geldiklerini belirttiler.

T.C. Cumhurbaşkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık SHÇEK Genel Müdürlüğü ile Valilikler tarafından ortaklaşa 6 ilde pilot olarak yürütülen “Emekliyiz Gönüllüyüz” projesinde de yer almış olan öğretmenler, seminerin sonunda bu çalışmalar sırasında karşılaştıkları ilginç olayları anlatarak eğitimin ilk gününü tamamladılar.

Emekli öğretmenlere 2 Mayıs – 27 Mayıs tarihleri arasında 20 gün boyunca psikolojik danışmanlık, eğitim danışmanlığı, pedagojik danışmanlık ve kariyer planlama konularında seminerler verilecek. “Eğitim Danışmanlığı ve Psikolojik Danışmanlık” alanında Yrd. Doç. Dr. Satı Dil, “Kariyer Danışmanlığı” alanında ise Yrd. Doç. Dr. Ela Özkan Canbolat tarafından verilecek olan seminerler süresince emekli öğretmenler kız çocukları ve aileleri ile iletişim kurarken nasıl bir yaklaşımda bulunmaları gerektiği, aileler ve öğrenciyi ikna aşamasında kullanabilecekleri teknikler ve öğrenciye özel kariyer planın nasıl çizileceği konusunda bilgilendirilecekler. Seminerler kapsamında ayrıca Dr. Kemal Dil tarafından Eğitim Felsefesi konusunda sunumlar yapılacak. Seminer programı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş tarafından yapılacak olan “Pedagojik Çalışmalarda Yeni Yaklaşımlar” başlıklı konuşma ile son bulacak.