ÇAKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ortak Akıl Toplantısı Gerçekleştirildi

Rektör Çiftçi; Kovanından çıkmayan arı kaliteli bal yapmak için gerekli hammaddeyi toplayamaz.  Kovanımızdan çıkacağız, yorulmadan dinlenmeden uçacağız ve kaliteli bal için gerekli besinleri toplayacağız.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, akademik birim ziyaretlerine İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri ile görüşerek devam etti.

Toplantıda ilk olarak Dekan Prof. Dr. Osman Gümüşçü, fakülte hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ise yaptığı konuşmada: “  Biliyorsunuz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz sayısal olarak öğrenci yoğunluğumuzu fazla olduğu bir fakültemiz. Yaptığımız ön incelemede aktif ve istihdama yönelik bölümlerimiz, lisansüstü programlarımızın yanında her ne kadar uluslararası öğrenciler olarak tanımlasak ta gönül coğrafyamızdan birçok öğrenciye, eğitim ve koruyuculuk yapıyoruz ve bu anlamda sizlerde özveri ve gayretle görev yapıyorsunuz.  Yükseköğretimin amacı devam eden eğitim öğretim ve nitelikli insan yetiştirmenin yanı sıra bilimsel araştırma ve geliştirme süreçlerimiz var bunlarda devam edecek. Bunlara ilave olarak üretilen bilginin topluma ve teknolojiye dönüşümü noktasında hep birlikte çaba sarf edeceğiz. İktisadi ve İdari Bilimler her açıdan bizim için önemli. Sosyal ve beşeri kalkınmadan tutunda insan yetiştirmeye kadar geçen bir spektrumda görev yapmaktadır.  Bu toplantıların amacı kendimizi, yönetim anlayışımızı sizlere anlatabilmek, sizlerin talep ve önerilerini dinlemek ve ortak akıl ile bir strateji ortaya koymak sonra ise şehir, için vatan için, millet için başarılı hizmetler yapıp ortaya somut sonuçlar çıkarmak ve birlikte başarıyı yakalamaktır.  Birçok değişim yönetim anlayışı var uygulanmakta olan ama biz şunu müşahede ettik ki, en uygun yönetim anlayışı birlikte ortak akılla ortaya konan bir yönetim anlayışı. Var olan akademik beyin gücümüzü motive ederek bir sinerji oluşturacağız ve eksik gördüğümüz yerlere yapacağımız takviyelerle başarımızı birlikte yukarıya taşıyacağız.  Ben durağan bir yönetici anlayışına sahip değilim. Sürekli bir şeyler düşünür ve sürekli bir şeyler kovalarım. Çünkü kovanından çıkmayan arı kaliteli bal yapmak için gerekli hammaddeyi toplayamaz.  Kovanımızdan çıkacağız, yorulmadan dinlenmeden uçacağız ve kaliteli bal için gerekli besinleri toplayacağız.  Bu koşuşturmadan bir sonuç elde edilebilmesi için de istişarelerle belirlenen hedefler doğrultusunda birlikte hareket edilmesi gerekiyor.  O yüzden bu ortak akıl toplantılarını ben önemsiyorum. Şehrin ve dinamiklerinin üniversite olarak bizden beklenti ve talepleri var. Bu beklentileri karşılamaya çalışırken ben işin mutfağında olan sizlerden ayrı ve habersiz şeyler yapmak istemiyorum. Çünkü başarı tek kişilik bir şey değil ekip işidir.  Gelen başarı hepimizin ama riskleri inisiyatif kullanan bizlerin olacak.  Biz yönetim olarak 4 yıllık hedeflerimizi şuan üzerinde çalıştığımız Stratejik Planımızda ortaya koyuyoruz. Bunun haricinde kalite yönetimi ile ilgili çalışmalarımızda var. Elimizdeki insan kaynağımız çok iyi bir noktada.  Bunu aktif ve verimli kullanacağız.  Bizim coğrafyamız elbette Anadolu ile sınırlandırılamaz.  Geleceği birlikte inşa edeceksek gönül coğrafyamızda ki tüm insanları düşünerek inşa edeceğiz.  Geleceği inşa ederken en büyük kaynağımız nesil. Nesilleri en iyi yetiştirecek olanlarda sizlersiniz.   Sadece müfredata bağlı kalarak bilgiyi aktarma kalmayıp onlara iz bırakacak sihirli dokunuşlar yapacağız.  Ben şuna inanıyorum ki, o dokunuşlar nesillerimizin ömür boyu unutamayacakları güzel çıktılara neden olacaktır. Yani insan odaklı bir yaklaşımımız olacak En önemli sermayemiz nesil.  Bu işin ayrıda bir manevi boyutu var o hazzı da birlikte yaşayacağız.  Yani özü Ortak akıl ve ortak yönetim anlayışı ile birlikte başaracağız.” dedi.

Rektör Çiftçi, toplantının ardından, akademisyen ve yöneticilerle ayrı ayrı görüşerek talep, öneri ve şikayetlerini dinledi ve çözüm önerilerini sundu.