Bilgisayarlı görme alanı nedir?

Çankırı Özel Karatekin Hastanesi hekimlerinden Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Hacı Halil Karabulut göz tedavileri hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Göz kliniğinde yapılan ayrıcalıklı işlemlerden bahsedebilir misiniz?

Tabi, hastanemizde yag lazer, FFA, Argon Lazer, bilgisayarlı görme alanı gibi işlemler yapılmaktadır. Bunları anlatacak olursak;

Yağ lazer tedavi

YAG lazer, ışınların çok küçük bir noktada teksif edildiği zaman oluşan çok yüksek ısının yarattığı enerji boşalımı ile patlama etkisi yapabilen bir ışın türüdür. Bu özellikleri nedeniyle gözde doku delme işlerinde kullanılır. Başlıca kullanım alanı katarakt cerrahisinden bir süre sonra ortaya çıkabilen ikincil kataraktların tedavisidir. İkincil katarakt, katarakt temizlenirken göz içinde kalan üreme kabiliyetine sahip hücrelerin çoğalıp genellikle lensin kılıfı üzerinde birikmelerinden oluşan tül perdedir. Bu lazer cihazları biyomikroskoplara monte edilir. Hasta mikroskopa çenesini dayar ve birkaç dakika içinde ameliyatsız olarak işlem gerçekleştirilir.

YAG lazerin göz hastalıklarında kullanıldığı bir başka alan ise dar açılı glokomdur. Bu tür gözlerde göz içi sıvısının irisin arkasından önüne göz bebeği aralığından geçmesi zorlandığı için drenaj açısı kapanıp göz tansiyonunda ani yükseklikler olabilir. İriste YAG lazerle açılacak bir ya da iki delik sayesinde sıvının öne geçişi kolaylaştırılır ve basınç yükselmesi riski ortadan kalkar.

FFA

Floresein özelliği olan boya koldaki yüzeyel toplar damarlardan verildikten sonra göz damarlarına geçer. Bundan sonra gözün retina ve koroid adı verilen tabakalarındaki damarların akım özellikleri, bütünlükleri, bu tabakaların ince detayları görülür. Bu yüzden Şeker hastalığına bağlı anormal sızıntılara yol açan damarlarla seyreden retinopatilerde damar tıkanıklıklarında Yaşa bağlı maküla bozukluklarında Retina damarlarındaki hastalıklarda kullanılır. Böylece uygun tedaviler planlanabilir.

Hasta fundus kamera aletinin önüne oturtulur. Genellikle ön koldan yüzeyel bir toplardamardan daha önce size reçete edilmiş olan flöresein içeren ilaç enjekte edilir. Bundan sonra hastanın gözünü söylenen pozisyonlarda tutması önemlidir. Bu sırada hastanın her iki gözünden çok sayıda fotoğraflar çekilir. Film çekilirken özellikle erken dönemde hastanın uyumlu olmaması ve istendiği şekilde durmaması tetkikin değerlendirilmesini zorlaştırabilir.

Argon lazer

Retina hastalıklarının tedavisinde yaygın kullanılan bir lazer çeşididir. Retina muayenesi sonucu, şeker hastalığı nedeniyle sonradan oluşmuş damarlar (neovaskülarizasyon-NV) veya makulaya sızıntı yapan mikroanevrizmalar teşhis edilmiş ise ödeme neden olan alan veya NV gelişimine neden olan iskemik (ölü) retina sahası argon lazer ile kapatılır. Bu tedavi ile ödem ya da kanamaya bağlı olarak gelişecek görme kaybı önlenmiş olur.
Argon Lazer tedavisi öncelikle mevcut görmeyi muhafaza etmeye yöneliktir, bu nedenle hastanın zaman kaybetmemesi önemlidir.
Argon Lazer aynı zamanda retina yırtıklarının tedavisinde de kullanılır. Argon lazer uygulandığı bölgede bir yanık oluşturarak, retina sinir tabakasını altındaki pigment tabakasına yapıştırır ve böylece yırtığın çevresine sıvı sızıp retinanın yerinden ayrılması önlenir.
Şeker hastalarında Diyabetik Retinopati’nin ileri dönemlerinde büyük göz içi (vitreous) kanamaları görülebilir. Bu durum daha çok Argon Lazer tedavisine geç kalındığında ortaya çıkar. Uzun süre devam eden, görmeyi azaltan ve tekrar eden göz içi kanamalarında hastanın görmesi ancak VİTREKTOMİ ameliyatı ile yeniden kazanılabilir.

Diyabetik Retinopati’nin ileri evrelerinde geçmeyen göz içi kanamaları, retinada oluşan zarlar ve buna bağlı retina ayrılmalarında vitrektomi adı verilen ameliyatla retina görülebilir hale getirildikten veya yatıştırıldıktan sonra ameliyat esnasında argon lazer (endolazer fotokoagulasyon) yapılır.

Bilgisayarlı görme alanı nedir?

Görme alanı cihazı merkezi ve çevresel görme kalitesini test eder. Bu testler glokom, retina hastalıkları ve nöroftalmolojik hastalıklarda özellikle kullanılır. İğne deliği büyüklüğündeki ışığın çeşitli alanlarda yanmasıyla hastanın görmesinin ölçüldüğü bu yöntem görme alanını test eder. Test sonuçları bilgisayarda değerlendirilip aynı yaş grubundaki normallerle karşılaştırılır. Görme kaybı biçimlerine göre hastalıklar da sınıflandırılır. Bu testler uzun dönemde özellikle glokom hastalığında hastaların görme kayıplarının ilerlemesini gözlemek için kullanılırlar.

Glokom hastalarının büyük bir çoğunluğunda son döneme kadar hiç bir bulgu yoktur. Bu yüzden pek çok hasta tesadüfen muayene sırasında tespit edilir. Muayene sırasında tansiyonun yüksek ölçülmesi, ya da göz sinirinde harabiyet saptanması üzerine daha ileri tanı yöntemlerine başvurulur. İlk basamakta yapılması gereken, bilgisayarlı görme alan muayenesidir. Bu test, gözdeki sinir hücrelerinin çeşitli ışık şiddetlerine olan hassasiyetini ölçen ve her bir gözün gördüğü toplam alanı belirleyen bir testtir. Hastalığın tanısında ve takibinde büyük önem taşır.