30 Eylül 2020

GENEL KURUL İLANI

ÇANKIRI
ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ OLAĞAN
GENEL KURUL İLANI
Birliğimizin 27.Olağan Genel Kurulu, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 42’nci
maddesi gereğince 01.05.2018 tarihinde Salı günü saat 14:00 ‘ da Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi – Cumhuriyet
mah. Zeki Ömer Defne Sk.No: 1 MERKEZ / ÇANKIRI adresinde; çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının 07.05.2018 tarihinde Pazartesi günü aynı adres ve aynı saatte aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. İlan Olunur.
Çankırı
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Yönetim Kurulu
GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama.
2- Başkanlık divanının seçimi.
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
4- Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
5- Yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi.
6- Denetim kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi.
7- 2014-2015-2016-2017 yıllarına ait Bilanço, Gelir ve Gider Hesaplarının okunması ve müzakeresi.
8- 2014-2015-2016-2017 yıllarına ait Bilanço, Gelir ve Gider Hesaplarının kabulü veya reddi.
9- Yönetim kurulu ve Denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası.
10- Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim , teorik ve pratik kurs programları ve 2018 Yılı tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi.
11-Yönetim kurulunca genel kuruldan istenen talimat ve yetkilerin görüşülmesi ve aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin görüşülmesi aynen veya değiştirilerek kabulü.
12- Dilek ve temenniler.
13- Seçimler
14- Kapanış. (

BENZER HABER  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
0 Paylaşımlar
Tweetle
Paylaş
Paylaş
Pin
Paylaş