08 Mart 2021

Çankırı’nın Nüfusu 10 Bin Azalacak

nüfus TÜİK Başkanlığı tarafından açıklanan 2018-2080 dönemi Nüfus Projeksiyonları hakkında TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre; Çankırı nüfusunun 2025 yılında 176 bin olması beklenmektedir

Demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde, 2017 yılı ADNKS sonuçlarına göre 186 bin 074 kişi olan Çankırı nüfusunun, 2023 yılında 178 bin 595 kişiye, 2025 yılında ise 176 bin 39 kişiye gerilemesi beklenmektedir. Öngörülen 8 yıllık periyotta Çankırı nüfusunun her yıl azalacağı öngörülmektedir.
2017 yılı ADNKS sonuçlarına göre nüfus büyüklüğü bakımından iller arasında 75. sırada bulunan Çankırı ülke nüfusunun %0,23’üne ev sahipliği yaparken, 2025 yılında nüfus büyüklüğü bakımından 76. sırayı alacağı ve ülke nüfusunun %0,20’sine ev sahipliği yapacağı beklenmektedir.
2025 yılında 13 ilin nüfusunun azalacağı tahmin edilirken Çankırı’da bu illerden birisidir. Yapılan nüfus projeksiyonu gereği Çankırı’nın nüfusunun 2025 yılında 2017 yılına göre 10 bin 35 kişi azalması beklenmektedir.

Kastamonu nüfusunun 2025 yılında 388 bin olması beklenmektedir

Demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde, 2017 yılı ADNKS sonuçlarına göre 372 bin 373 kişi olan Kastamonu nüfusunun, 2023 yılında 384 bin 836 kişiye, 2025 yılında ise 388 bin 206 kişiye ulaşması beklenmektedir. Kastamonu nüfusumuz 2025 yılına kadar artması beklenmektedir.
2017 yılı ADNKS sonuçlarına göre nüfus büyüklüğü bakımından iller arasında 51. sırada bulunan Kastamonu ülke nüfusunun %0,46’sına ev sahipliği yaparken, 2025 yılında nüfus büyüklüğü bakımından yerini koruyacağı ve ülke nüfusunun %0,44’üne ev sahipliği yapacağı öngörülmektedir.
Yapılan nüfus projeksiyonu gereği Kastamonu’nun nüfusunun 2025 yılında 2017 yılına göre 15 bin 833 kişi artması beklenmektedir.

Sinop nüfusunun 2025 yılında 207 bin olması beklenmektedir

Demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde, 2017 yılı ADNKS sonuçlarına göre 207 bin 427 kişi olan Sinop nüfusunun, 2023 yılında 211 bin 204 kişiye, 2025 yılında ise 212 bin 151 kişiye yükselmesi beklenmektedir. Öngörülen 8 yıllık periyotta Çankırı nüfusunun her yıl artacağı öngörülmektedir.
2017 yılı ADNKS sonuçlarına göre nüfus büyüklüğü bakımından iller arasında 72. sırada bulunan Sinop ülke nüfusunun %0,26’sına ev sahipliği yaparken, 2025 yılında nüfus büyüklüğü bakımından yerini koruyacağı ve ülke nüfusunun %0,24’üne ev sahipliği yapacağı beklenmektedir.
Yapılan nüfus projeksiyonu gereği Sinop’un nüfusunun 2025 yılında 2017 yılına göre 4 bin 724 kişi artması beklenmektedir.

BENZER HABER  ÇATSO’dan Fransa’ya tepki

Nüfus projeksiyonları yenilendi

Türkiye’nin nüfus yapısında son yıllarda meydana gelen değişimler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç ve Türkiye İstatistik Kurumu Revizyon Politikası gereğince nüfus projeksiyonları yenilenmiştir. Bu kapsamda, 2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları temel alınarak, biri ana senaryo olmak üzere farklı doğurganlık ve göç varsayımlarını içeren üç ayrı senaryoya göre yeni nüfus projeksiyonları üretilmiştir. Bu haber bülteninde, demografik göstergelerdeki mevcut eğilimlerin devam edeceği varsayımına dayanan ana senaryo sonuçlarına yer verilmiştir.

Türkiye nüfusunun 2040 yılında 100 milyonu geçmesi beklenmektedir

Demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde, 2017 yılı ADNKS sonuçlarına göre 80 milyon 810 bin 525 kişi olan Türkiye nüfusunun, 2023 yılında 86 milyon 907 bin 367 kişiye, 2040 yılında ise 100 milyon 331 bin 233 kişiye ulaşması beklenmektedir. Nüfusumuz 2069 yılına kadar artarak 107 milyon 664 bin 79 kişiyle en yüksek değerine ulaşacaktır. Bu yıldan itibaren azalışa geçmesi öngörülen ülke nüfusu 2080 yılında 107 milyon 100 bin 904 kişi olacaktır.

İstanbul nüfusu 2023 yılında 16,3 milyona ulaşacaktır

Ülkemizde 2023 yılında, 2017 yılı ADNKS sonuçlarına kıyasla 68 ilin nüfusu artarken, 13 ilin nüfusu azalacaktır. En yüksek nüfusa sahip ilk beş il sıralamasında ise bir değişiklik olmayacaktır. Buna göre, 2023 yılında İstanbul 16,3 milyon, Ankara 6,1 milyon, İzmir 4,6 milyon, Bursa 3,2 milyon ve Antalya 2,7 milyon nüfusa sahip olacaktır.

Türkiye nüfusu yaşlanmaya devam edecektir

Ülkemizde doğuşta beklenen yaşam süresi artmakta ve nüfusumuz yaşlanmaya devam etmektedir. Nüfusun yaş yapısının önemli bir göstergesi olan ortanca yaşın 2018 yılında 32, 2023’te 33,5, 2040’da 38,5, 2060’ta 42,3, 2080’de ise 45 olması beklenmektedir.

BENZER HABER  "4 ilçede personel yok"

Yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranının 2018 yılında %8,7, 2023’te %10,2, 2040’da %16,3, 2060’ta %22,6 ve 2080’de %25,6 olacağı öngörülmektedir.

Çalışma çağındaki nüfusun oranı 2023’te %67,2, 2080’de %58,7 olacaktır

Çalışma çağında yer alan 15-64 yaş grubundaki nüfus oranının 2018 yılında %67,8, 2023’te %67,2, 2040’da %64,4, 2060’ta %60,4 ve 2080’de %58,7 olması beklenmektedir.

Çocuk nüfus olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranının ise, 2018 yılında %23,5, 2023’te %22,6, 2040’da %19,3, 2060’ta %16,9 ve 2080’de %15,7 olacağı öngörülmektedir.

0 Paylaşımlar
Tweetle
Paylaş
Paylaş
Pin
Paylaş