Üniversitenin toplam bütçesi 169 milyon 283 Bin TL oldu » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…

Üniversitenin toplam bütçesi 169 milyon 283 Bin TL oldu

karatekin üniversitesi1Çankırı Karatekin Üniversitesi 2019 yılı kamu yatırımları izleme ve değerlendirme raporu, yayınlandı. Üniversitenin internet sitesinde yayınlanan 2019 yılı kamu yatırımları izleme ve değerlendirme raporuna göre, 2019 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesinin başlangıç bütçe geliri; hazine yardımları 130 milyon 701 bin TL. ve öz gelirler 4 milyon 686 bin TL olmak üzere toplam 135 milyon 387 bin TL. Üniversitenin 2019 yılı başında tahsis edilen bütçe ödeneğine yıl içerisinde yapılan eklemelerle bu ödenek 169 milyon 283 bin 23 TL olurken, söz konusu ödeneğin 35 milyon 966 bin TL’si yatırım giderlerinin finansmanı için tahsis edildi.
Çankırı Karatekin Üniversitesinin resmi internet sitesinde yar alan raporda, Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, “Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi, bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet etmeyi amaç edinmiştir. Üniversitemiz, bu amacına ulaşmak için en son teknolojik makine ve teçhizatlar ile donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim – öğretim vermek ve hedeflenen amaca ulaşan araştırmalar yapmak üzere fiziki altyapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaktadır. Bu bağlamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ nun 25’ inci ve 60’ ıncı maddeleri ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24’ üncü maddesi uyarınca, Stratejik Plan ve Yatırım Programında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak amacıyla hazırlamış olduğumuz Üniversitemiz 2019 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporunu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim” dedi.

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.