TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…
08 Ekim 2019

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
ÇANKIRI
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/16 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çankırı Eldivan191 Ada, 137 Parsel, Cami Mahallesi, Darsokak Mevkii,tarla Yüzölçümü : 456,89 m2 Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 4.958,43 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 13/11/2019 günü 09:30 – 09:34 arası
2. Satış Günü : 10/12/2019 günü 09:30 – 09:34 arası
Satış Yeri : Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu – Adalet Sarayı MERKEZ / ÇANKIRI
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çankırı Eldivan178 Ada, 214 Parsel, CAMİ Mahallesi Yazı Mevkii,tarla
Yüzölçümü : 393,49 m2 Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 3.726,04 TL
KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 13/11/2019 günü 09:35 – 09:39 arası
2. Satış Günü : 10/12/2019 günü 09:35 – 09:39 arası
Satış Yeri : Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu – Adalet Sarayı MERKEZ / ÇANKIRI
———————————————————————————————————————–
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çankırı Eldivan152 Ada, 317 Parsel, ÇAY Mahallesi Küllükçayırı Mevkii, tarla
Yüzölçümü : 1.489,34 m2 Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 3.997,84 TL
KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 13/11/2019 günü 09:40 – 09:44 arası
2. Satış Günü : 10/12/2019 günü 09:40 – 09:44 arası
Satış Yeri : Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu – Adalet Sarayı MERKEZ / ÇANKIRI
———————————————————————————————————————–
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : ÇankırıEldivan236 Ada, 60 Parsel, SarayMahallesi Bozyerbağları Mevkii, tarla
Yüzölçümü : 812,83 m2 Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 1.626,66 TL
KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 13/11/2019 günü 09:45 – 09:49 arası
2. Satış Günü : 10/12/2019 günü 09:45 – 09:49 arası
Satış Yeri : Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu – Adalet Sarayı MERKEZ / ÇANKIRI
———————————————————————————————————————–
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çankırı Eldivan112 Ada, 1 Parsel, Çay Mahallesi Eşiklipınar Mevkii, tarla
Yüzölçümü : 7.047,10 m2 Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 11.275,36 TL
KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 13/11/2019 günü 09:50 – 09:54 arası
2. Satış Günü : 10/12/2019 günü 09:50 – 09:54 arası
Satış Yeri : Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu – Adalet Sarayı MERKEZ / ÇANKIRI
———————————————————————————————————————–
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çankırı Eldivan 153 Ada, 92 Parsel, Çay Mahallesi Bozyer Mevkii, tarla
Yüzölçümü : 77,57 m2 Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 1.108,38 TL
KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 13/11/2019 günü 09:55 – 09:56 arası
2. Satış Günü : 10/12/2019 günü 09:55 – 09:56 arası
Satış Yeri : Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu – Adalet Sarayı MERKEZ / ÇANKIRI
———————————————————————————————————————–
7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çankırı Eldivan 152 Ada, 315 Parsel, Çay Mahallesi Küllükçayırı Mevkii,tarla
Yüzölçümü : 610,04 m2 Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 4.270,28 TL
KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 13/11/2019 günü 10:00 – 10:04 arası
2. Satış Günü : 10/12/2019 günü 10:00 – 10:04 arası
Satış Yeri : Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu – Adalet Sarayı MERKEZ / ÇANKIRI
———————————————————————————————————————–
8 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çankırı Eldivan131 Ada, 1 Parsel, Çay Mahallesi Tahtacı Mevkii, tarla
Yüzölçümü : 12.222,50 m2 Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 19.556,00 TL
KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 13/11/2019 günü 10:05 – 10:09 arası
2. Satış Günü : 10/12/2019 günü 10:05 – 10:09 arası
Satış Yeri : Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu – Adalet Sarayı MERKEZ / ÇANKIRI
———————————————————————————————————————–
9 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çankırı Eldivan İlçe, 371 Ada, 25 Parsel, Çay Mahallesi Beyderesi Mevkii, arsa
Yüzölçümü : 5.096,85 m2 Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı 1.601,00 m2 lik kısmının imar yoluna terk edildiği kalan kısmın 4 farklı imar adanında kaldrığı 490,00 m2 lik kısmının park alanı lejantında kaldığı geriye kalan 3.005,00 m2 lik alanın konut alanı lejantında yer aldığı ayrık nizaem 3 kat izinli olduğu TAKS:0,30, KAKS:0,90 belirlenmiştir.
Kıymeti : 176.942,42 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : D Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 13/11/2019 günü 10:10 – 10:14 arası
2. Satış Günü : 10/12/2019 günü 10:10 – 10:14 arası
Satış Yeri : Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu – Adalet Sarayı MERKEZ / ÇANKIRI
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/16 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/10/2019

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.