Bölgemizde yoksul sayısı ise 78 binden 91 bine yükseldi » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…
26 Eylül 2019

Bölgemizde yoksul sayısı ise 78 binden 91 bine yükseldi

TÜİK Başkanlığı tarafından 2018 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları açıklandı. TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre; Bölgemiz için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırı 2017 yılına kıyasla 7 992 TL’den 8 741 TL’ye, yoksul sayısı ise 78 binden 91 bine yükseldi

En yüksek gelir TR10 (İstanbul) Bölgesine ait oldu

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2018 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı olan 2017 yılını referans almaktadır. Gelir hesaplamalarında, haneleri karşılaştırılabilir hale getirmek için hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak elde edilen eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri kullanılmaktadır.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2018 yılında 24 bin 199 TL iken, İBBS 2. Düzey bölgeleri itibarıyla en yüksek olduğu bölge, 34 bin 912 TL ile TR10 (İstanbul) Bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 29 bin 952 TL ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi ve 29 bin 847 TL ile TR51 (Ankara) Bölgesi izledi.

Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 10 bin 965 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari), 11 bin 204 TL ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ve 11 bin 357 TL ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) şeklinde sıralandı.

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgesinde ise 2017 yılı sonuçlarına göre ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 19 bin 153 TL iken bu değer 2018 yılında 21 bin 395 TL olarak açıklanmıştır. Bölgemiz, 2018 yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri bakımından 26 bölge içerisinde 14. sırada bulunurken bir önceki yıla göre gösterdiği artış miktarı ile 17. bölge konumundadır.


Gelir eşitsizliği en düşük bölge TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) oldu

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade etmektedir.

Gini katsayısı Türkiye’de 2018 yılı itibarıyla 0,408 iken, bu değerin en düşük olduğu bölgeler; 0,305 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), 0,308 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve 0,313 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) bölgeleri oldu.

 

Gini katsayısının en yüksek olduğu bölgeler ise 0,444 ile TR10 (İstanbul), 0,402 ile TR62 (Adana, Mersin) ve 0,401 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) oldu.

Bölgemizde 2017 yılında 0,316 olan Gini katsayısı, 2018 yılında artarak 0,346 olarak açıklanmıştır. Bir başka deyişle, bölgemizde gelir dağılımında önceki yıla göre bozulma meydana gelmiştir. TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgesi 2017 yılı sonuçlarına göre en düşük Gini katsayısına sahip 3. bölge iken, 2018 yılı sonuçlarına göre Gini katsayısının en düşük olduğu 12. Bölge konumundadır.

P80/P20 oranı en yüksek bölge TR10  (İstanbul) oldu

P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanmaktadır. Buna göre 2018 yılında Türkiye’deki en zengin yüzde 20’lik grubun geliri en yoksul yüzde 20’lik grubun gelirinin 7,8 katı oldu.

P80/P20 oranının en yüksek olduğu bölgeler; 8,6 ile TR10 (İstanbul), 7,2 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) ve 7,1 ile TR62 (Adana, Mersin) oldu. Bu oranın en düşük olduğu bölgeler ise 4,5 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), 5 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) ve 5,1 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla), TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) ve TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgeleri oldu.

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgemizde ise P80/P20 oranı 5,8 olarak açıklanmıştır. Bölgemiz bu oranla 26 bölge içerisinde 13. sırada bulunuyor.

Göreli yoksulluk oranı en düşük bölge TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) oldu

Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; %13,5 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), %12,7 ile TR10 (İstanbul) ve TR62 (Adana, Mersin) oldu.

Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise %5 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), %7,2 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve %7,7 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgeleri şeklinde sıralandı.

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgesi 26 bölge arasında %12,4 göreli yoksulluk oranı ile en yüksek orana sahip 4. bölge olarak açıklandı. Bölgemiz için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırı 2017 yılına kıyasla 7 992 TL’den 8 741 TL’ye, yoksul sayısı ise 78 binden 91 bine yükseldi.

 

Diğer bir yoksulluk sınırı olan medyan gelirin yüzde 60’ı dikkate alınarak hesaplanan gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; %21 ile TR10 (İstanbul), %20,4 ile TR62 (Adana, Mersin) ve %20,1 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) oldu. Bu oranın en düşük olduğu bölgeler ise %11,9 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), %13,2 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ve %13,4 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgeleri oldu.

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgemizde medyan gelirin yüzde 60’ı dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranı %19,1 olmuştur ve bu değerle bölgeler arasında en yüksek orana sahip 6. bölge konumda bulunmaktadır. Bölgemiz için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60’sı temelinde hesaplanan yoksulluk sınırı 2017 yılına kıyasla 9 591 TL’den 10 489 TL’ye, yoksul sayısı ise 108 binden 140 bine yükseldi.

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.