ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…
04 Temmuz 2019

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ

İLAN
ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ
(Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü)
1- Mülkiyeti Çankırı İl Özel İdaresine ait, Çankırı ili, Orta İlçesi; Özlü köyünde 105 ada 37 parselde, Kalfat köyünde 120 ada 3 parselde ve Dodurga köyünde 214 ada 10 parselde kayıtlı bulunan ve ihale bilgileri aşağıda belirtilen arsa vasıflı taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık artırma) ile satılacaktır.
2- İhaleye ait geçici teminat bedeli, Muhammen Bedelin %3’ü olup, geçici teminat olarak; 2886 sayılı Kanun ve ihale şartnamesine uygun nitelikte, ihale konusu taşınmaza ait (köy,ada, parsel, yüzölçümü) belirtilerek hesaplanmış olan tutarda geçici teminat mektubu veya nakit olarak bankaya yatırılmak istenmesi halinde ihalenin adı belirtilerek Çankırı İl Özel İdaresinin Ziraat Bankası Çankırı Şubesi nezdindeki 13892902-5005 nolu banka hesap numarasına yatırılacaktır.
3- İhaleler, aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Çankırı İl Özel İdaresi Cumhuriyet Mah. Şehit Nurettin CİNSOY Sok. 60. Yıl İş Hanı Hizmet Binasının 3. katında bulunan İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.
4- İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Çankırı İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden 100,00 TL (Yüz TL) bedel karşılığında temin edilebilir.
5- İhaleye girebilmek için, ilgililer tarafından aşağıdaki belgeler hazırlanacaktır.
a-İl Özel İdaresi adına alınmış olan geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu ile ihale şartnamesi dökümanı satın aldığına dair banka dekontu
b-Üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,
c-Tebliğe esas İkametgah belgesi,
d-İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeler (Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi)
e-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname,
6- Posta, telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakla serbesttir.

S.N İLİ İLÇESİ KÖYÜ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) İDARE HİSSESİ VASFI
MUHAMMEN
BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL) İHALENİN
TARİHİ SAATİ
1 ÇANKIRI Orta Özlü 105 37 2.160,50 Tam Arsa 108.025,00 3.240,00 11.07.2019 11.00
2 ÇANKIRI Orta Kalfat 120 3 457,25 Tam Arsa 22.862,00 686,00 11.07.2019 11.05
3 ÇANKIRI Orta Dodurga 214 10 472,83 Tam Arsa 21.277,00 638,00 11.07.2019 11.10

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

Betmatik Safirbet Tipobet365 Betist bahis siteleri girisngsbahis.com girisceltabet.com pashagamingyeniadresi.com girisgoldenbahis.com
etil alkol
canlı bahis siteleri Betist bets10 youwin giriş kaçak bahis siteleri