2018 mali yılı kesin hesabı kabul edildi » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…
11 Haziran 2019

2018 mali yılı kesin hesabı kabul edildi

meclis (1)İl Genel Meclisi Haziran ayı birleşimleri dün başladı. Meclis başkanı Mustafa Çıbık başkanlığında gerçekleştirilen dünkü birleşime tüm meclis üyeleri katıldı.
İl Genel Meclisi Haziran ayı birleşimleri dün başladı. Tek gündem maddesinin ele alındığı dünkü birleşimde İl Özel İdaresinin 2018 Mali yılı Kesin Hesabı üzerinde incelemesini tamamlayan Plan ve Bütçe, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Sosyal Hizmetler ile Tarım ve Köylere Yönelik Hizmetler, Komisyonlarınca hazırlanan ortak rapor ele alındı. Ortak rapor hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Ahmet Kaşkaya, 2018 Yılı Kesin Hesabının Bütçe Giderleri Kesin Hesabı incelenmesi neticesinde, Geçen yıldan 61.406.741,40 TL ödenek devrolduğunu dile getirerek, gelirler toplamının 162 milyon 926 bin 124 TL olduğunu açıkladı.
2018 giderler toplamının 164 milyon 304 bin 279 TL olduğunu aktaran Kaşkaya, 2019 yılına 55 milyon 465 bin 831 TL ödeneğin devrettiğini belirtti.
Kaşkaya son olarak ise, “Kanunlarla tahsiline yetki verilen Gelirlerin tahsilinin zamanında yapıldığı, zamanında yapılmayanların Gecikme cezaları ile birlikte tahsil edildiği, zaman aşımına uğratılmış Gelir tahakkuku bulunmadığı,
Yapılan giderlerin tasarruf tedbirlerine riayet edilerek yapıldığı, İl Özel İdaresi görevleri arasında yapılan hizmetler için olduğu, tertibi açılmayan, ödeneği mevcut olmayan herhangi bir gidere rastlanmadığı,
Yapılan giderlerin yerinde olduğu ve gerçek ihtiyaç karşılığı olduğu, İl Özel İdaresine görev olarak verilen hizmet ve mal alımları için yapıldığı, yapılan ödeneklerle ilgili evrakların usulüne uygun olarak yapıldığı görüldüğünden 2018 Mali Yılı Kesin Hesabının 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince İl Genel Meclisince sunulması komisyonumuzca uygun görüldüğünden İl Genel Meclisinin tasdik ve tasvibine arz olunur” dedi.
Kaşkaya, tarafından yapılan bilgilendirme sonrasında gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.