Engelli ve eski hükümlü hibe programına davet » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…
20 Mayıs 2019

Engelli ve eski hükümlü hibe programına davet

işkurÇankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Alim Çaycı, “Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler için destek üst limiti 50.000-TL, Eski Hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler için ise 38.376-TL olarak belirlenmiştir” dedi.
Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlülerin proje hazırlayabileceğini dile getiren Çaycı, konuyla ilgili olarak şunları dile getirdi: “Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ulusal istihdam politikasının oluşturulması, istihdamın korunması ve geliştirilmesi ile işsizliğin önlenmesi faaliyetlerinde rol alan işgücü piyasasının en önemli aktörlerinden biridir. Kurumumuz hem aktif hem de pasif istihdam politikaları doğrultusunda işgücü ve işverene yönelik birçok kamusal hizmet sunmaktadır. İŞKUR Genel Müdürlüğü; İl Müdürlükleri aracılığıyla taşrada da işsizlik sigortası işlemlerini yürüten, işgücü piyasası verilerini yerel ve ulusal bazda derleyen, analiz eden, yorumlayan, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme, mesleki eğitim ve işgücü uyum programları geliştirerek uygulanması konusunda önemli görevler icra eden, üstlendiği yasal, yönetsel ve sosyal sorumluluğun bilinciyle faaliyetlerini özveri ile sürdürmektedir.
Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak, değişim ve yeniliklere uyum sağlayarak, hizmet kalitesi ve çeşitliliği ile işsizlikle mücadelede etkin rol oynamak, işgücü piyasasında her geçen gün etkililiğini artıran bir kurum olmak temel hedefimizdir. Misyonumuz ise işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmak, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmak, korumak, geliştirmek, çeşitlendirmek ve işini kaybedenlere ise geçici bir süre gelir desteği sağlamaktır.
Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 101. maddesine istinaden tahsil edilen idari para cezaları ve aynı Kanunun 30. maddesinin yedinci fıkrasına istinaden oluşturulan Komisyon marifetiyle engellilerin hazırlamış olduğu ve Komisyon tarafından kabul edilen kendi işini kurmaya yönelik projelerde, 09.01.2014 tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik ve ilgili Genelgesi ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde proje sahibine demirbaş malzeme alımı, kuruluş işlemleri ve işletme gideri kapsamında yapılacak harcamalara esas olmak üzere hibe desteği yapılmaktadır.
Aşağıda yer alan Başvuru Rehberi ve Formuna göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraf temsilcilerinden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.
Desteklenecek projeler;
1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
3- Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
5- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.
6- Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler.
Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlüler proje hazırlayabilirler.
Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler için destek üst limiti 50.000-TL, Eski Hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler için ise 38.376-TL olarak belirlenmiştir. İlk iki madde dışında kalan kategoriler için, her bir proje ayrı değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Hibe desteklerinin proje müracaatları; Genel Müdürlük Komisyonunun belirlediği iki dönemde, yani her takvim yılının Haziran ayı ile Aralık ayı içerisinde İl Müdürlüklerine verilerek, İlgili Komisyona gönderilmektedir.
Sonuç olarak, engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlülerden proje hazırlayarak hibe programından yaralanmak istemeleri halinde, Kurumumuz web sayfasında yayımlanan 2019/2 başvuru rehberi ve formu doğrultusunda projenin hazırlanıp istenen evrakların güncel hali kullanılarak 14 Haziran 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar İl Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir.

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.