Sanayide milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için 250 milyon TL destek » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…

Sanayide milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için 250 milyon TL destek

Sanayide dijital dönüşüme yönelik önemli bir adım atıldı ve Akıllı dijital teknolojileri destekleme kararı alan KOSGEB, KOBİ Gelişim Destek Programı’nın (KOBİGEL) “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı yeni Proje teklif çağrısına çıktı. Bu kapsamda Proje Hazırlayan İşletmeler 300 bin TL Hibe ve 700 bin TL ye kadar geri ödemeli destek alabilecekler.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), sanayide dijital dönüşüme yönelik olarak yeni destek çağrılarına çıktı. KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı 2019-01 ve 2019-02 Proje Teklif Çağrılarının genel amacı:
İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;
– Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,
– İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.
Akıllı dijital teknolojiler kullanılarak imalat ve ilişkili proseslerde hız ve verimlilik artırılabilmekte, birbirleri ile haberleşen nesnelerin otonom eylemleri ile prosesler optimize edilebilmekte ve hata – bakım – stok masrafları azaltılabilmektedir.
Başvuru yapılabilecek proje teklif çağrıları:
– 2019–01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”
Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.
İşletme başına 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 350 bin liraya kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 650 bin liraya kadar destek verilebilecektir.
– 2019–02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”
İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.
İşletme başına 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin liraya kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek verilebilecektir.
Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen proje gider tutarının %30’una kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde yapılabilecektir.
Proje Sunulabilecek Konu Başlıkları
Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştirmiş ve ürün aşamasına gelmiş KOBİ’ler ile akıllı dijital teknolojileri imalat süreçlerine uyarlamak isteyen KOBİ’ler,
Büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi ve imalat sanayinde kullanımı
İmalat sanayinde nesnelerin interneti
İmalat sanayinde otonom robot teknolojileri
İmalat sanayinde akıllı sensör teknolojileri
Yapay zekaya dayalı siber fiziksel akıllı fabrika sistemleri ve bileşenleri
İmalat sanayinde siber güvenlik , alanlarında proje sunabilecekler.
İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma durumu değerlendirmede olumlu yönde dikkate alınacaktır .

Proje teklif çağrılarına erişim ve başvuru:
Proje Başvuru Formu Örneği, Başvuru Kılavuzu, gerekli diğer dokümanlar ve programın Uygulama Esasları , www.kosgeb.gov.tr adresinde “Destekler” menüsünden “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı” alt menüsündeki “Yürürlükteki Çağrılar başlığı seçilerek incelenebilecektir.
KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle KOBİ Bilgi Sistemine girerek başvurularını oluşturabilecektir.
Proje çağrısı için başvuru sistemi 02 Mayıs 2019 günü saat 23:59’a kadar açık kalacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
KOBİGEL kapsamında desteklenecek projelerin seçimi, yarışma usulüyle yapılacaktır. Başvurusunda eksik bulunmayan KOBİ’lerin projeleri değerlendirme kurulları tarafından puanlanacaktır. Uygun bulunan projeler puan sıralamasına tabi tutulacak ve en yüksek puandan başlamak üzere desteklenecek projeler belirlenecek ve ayrılan bütçe çerçevesinde desteklenecektir.
Ayrıntılı bilgi almak isteyen işletmeler doğrudan veya telefonla KOSGEB Çankırı Müdürlüğünden bilgi alabilirler.

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

Betmatik Safirbet Tipobet365 Betist
canlı bahis siteleri Betist bets10 youwin giriş kaçak bahis siteleri