Bekâ Nedir? Nerelerde Boy Gösterir? » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…
25 Şubat 2019

Bekâ Nedir? Nerelerde Boy Gösterir?

Kişisel Tarih Notlarım…
Çetin Kapdan
1
Tudor hanedanından 8 numaralı Henry, Britanya adasının bekâsı için Katolik Kilisesi’ne savaş açmıştı. Büyük haçlı ittifakı için elzem olan İspanya prensesiyle evliliğinden olan kızı Mary dışında tahtın varisi yoktu. Üstelik tutucu karısı ileri derecede hasta ve zayıftı. Tahtına oturacak bir erkek evlat özlemiyle yanıp tutuşan Henry’nin elini kolunu bağlayan Vatikan, yeni bir evliliği onaylamıyor, bu konuda Henry’nin Roma’ya yaptığı başvurular da İspanya’nın etkisiyle akim kalıyordu.
İngiltere’nin bekâsı için İngiliz Kilisesini Vatikan’dan ayırmak isteyen Henry’ye ayak direyen yakın arkadaşı Thomas Moore, bu inadını kellesiyle ödedi. Rivayet odur ki, başını koyduğu kütüğün üstüne düşen sakallarını celladından izin isteyerek kütüğün dışına alan rahip Thomas, “Sakalımın bu olanlarla bir ilgisi yok” diyerek, bu infazı izlemeye gelen kalabalığı güldürmüştü. (Küçük bir not: Sir Thomas Moore, dünya literatürüne giren meşhur bir kelimenin mucidi ve isim babasıdır. O kelime “Ütopya”dır.)
Moore’un yerine yapılan atama sonuç vermiş, boynunun üstündeki başından olmak istemeyen yeni kardinal, Katolik Kilisesi’nin patronu Papa’nın isteğine aykırı olarak İngiliz kralının yeniden evlenmesine rıza göstermekte gecikmemiştir. Bu kararla Vatikan’dan ayrılan İngiliz Kilisesi, o günden beri kendi bağımsız alanında çalışmaktadır. İkinci evliliğinden istediğini elde edemeyen, üstelik Katolizm’in bekâsı için İspanya’yı körükleyen Vatikan yüzünden içeride ve dışarıda savaşıp, binlerce can almak zorunda kalan Henry, bu canların arasına eşinin kellesini koymakta sakınca görmemiştir. Çok istediği bekâ prensine üçüncü karısında da sahip olamayan Henry, ölmeden önce bu zavallı kadının kellesini de devletin bekâsı için kestirmiştir.
İngiltere’nin bekâsı için dökülen kanlar ve çevrilen siyasi entrikalar sonunda bir türlü doğamayan erkek evlâdın yerine tahta oturan 8 numaralı Henry’nin başı kesilmiş karısından doğma küçük kızı Elisabeth, tarihçilerin ortak kararıyla İngiltere’ye tarihinin altın çağını yaşatmış ve onun kraliçeliğinde İngiltere dünyaya hakim yegâne güç olmuştur. Bugün İngiliz kraliçesinin sembolik dahi olsa dünyadaki etkin gücü, 8 numaralı Henry’nin bir türlü sahip olamadığı erkek evlâdının yerini alan o küçük kızın tarihi ters çeviren inanılmaz yeteneğinden kaynaklanmaktadır.
2
Trabzon Valisi Selim, gizlice geldiği İstanbul’da yaklaşan Şii tehlikesine karşı ikna ettiği ordu kumandanlarıyla işbirliği yaparak, tahta varis olan erkek kardeşlerini bir gece içinde boğdurup, babasının sağlığında tahta oturmak gibi, Osmanlı tarihinde görülmemiş bir ilke imza atmıştır. Beraberindeki ordu ile Çaldıran benim, Mercidabık senin diyerek Kahire’ye kadar gitmiş, öldüğü güne kadar oğlunu affedemeyen Fatih’in oğlu Beyazıt ise, öteden beri sevdiği hayır hasenat işlerine daha çok kendini kaptırıp, devletin bekâsı için boğdurulan oğullarının acısını ıspanak, soğan ekerek bastırmıştır. Kimi aklı evvellere göre Selim’in, devletin bekâsı için babasını zehirlediği iddiası ise çok da akılcı değildir. Selim döneminde dolup taşan hazinenin, oğlu Süleyman döneminde devletin bekâsı için “muhteşem” boşaltılması ise oldukça manidardır. Aynı dönemde, babasının sağlığında katledilen Şehzade Mustafa’nın yerine tahta geçen Hürrem’in oğlu Sarı Selim’in devletin bekâsı için kötü bir tercih olduğu düşünülmektedir.
3
Osmanlı aydınlarının devletin bekâsı için bir kurtuluş olarak gördükleri Murat, iyi Fransızcası, güzel besteleri ve sonradan İngiliz kralı olacak Gal Prensi Edward’la olan ahbaplığı sebebi ile tahttan zorla indirilen Abdülaziz’in yerine oturtulmuştur. O dönemde, Sultan Abdülmecit’in büyük oğlu 5 numaralı Murat, devletin bekâsı için şart olan meşrutiyetin kaçınılmaz elemanı olarak görülmüş, ancak 93 günlük padişahlığında akıl sağlığı yerinde olmadığı anlaşıldığından, yine devletin bekâsı için Osmanlı aydınlarınca ailesiyle birlikte Çırağan sarayına kapatılıp, meşrutiyet kavlinde karar kılınan 2 numaralı Abdülhamit’le el sıkışılmıştır. Çankırılı Ali Süavi’nin devletin bekâsı için tecrit edilmiş Murat’ın tahta tekrar rücû etmesi amacıyla giriştiği isyan hareketi başarıya ulaşamayınca, Çırağan Sarayı Murat’a hepten zindan olmuş ve tahttan indirildiği günden itibaren 28 yıl boyunca devletin bekâsı için Çırağan zindanında yaşayan Murat, 1904 yılında bu zindanda vefat etmiştir.
4
İşte bu yüzden atalarımız, “Kiminin bekâsı, kiminin duası” demişlerdir. Ne de olsa anlayana sivrisinek saz, anlamayana mehter çalsan yine az…

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.