2019 yılı araç kira bedelleri belirlenecek » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…
04 Şubat 2019

2019 yılı araç kira bedelleri belirlenecek

meclis (2) İl Genel Meclisi Şubat ayı birleşimlerinin ilkini bugün gerçekleştirecek.

İl Genel Meclisi Şubat ayı birleşimleri bugün başlıyor. Bugün gerçekleştirilecek olan ilk birleşimde; İ1 Özel İdaresi Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü makine parkında bulunan araç ve makinelerine 2019 Yılında uygulanacak kira bedellerinin tespiti konusunda incelemesini tamamlayan Tarım ve Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu raporu ele alınacak.
Şubat ayı birleşimlerinin 2. gününde ise; Mülkiyeti, İdareye ait Orta ilçesi Özlü köyü sınırlan içinde bulunan 105 ada,l parselde kayıtlı, 4.305,44 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın parsel numarası 105 ada 37 parsel olarak değiştirilmiş ve yüzölçümü de 2.160,50 m2 belirlenmiştir. Yeni oluşan 105, ada 37 parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile satılmak üzere ihaleye çıkarılması için İl Encümenine yetki verilmesi konusunda incelemesini tamamlayan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu görüşülecek. Yarın ayrıca Korgun ilçesi, Maruf köyü 108 ada 27 parselde, İrfan ERMAĞAN adına kayıtlı taşınmaz üzerine konut amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve bu konuda hazırlanan teknik rapor ele alınacak.
İl Genel Meclisi 6 Şubat 2019 Çarşamba günü ise; Merkez ilçesi Dede köyü Çaldere mevkiinde, Mehmet Gönder; adına ruhsatlı 19.160,56 m2 yüzölçümlü I (a) grubu kum-çakıl ocağında; yeterli miktarda kum – çakıl olmadığını, saha ile ilgili ödemesi gereken 2. ve son taksiti zamanında ödeyeceğini, devlet hakkını (idare payı) yatıracağını belirterek, kum- çakıl ocağını borçsuz şekilde terki konusunda incelemesini tamamlayan Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ele alınacak.
Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan birleşimde 2. gündem maddesinde ise Çavundur OSB’nin % 55 hissesi ile ortağı olan Çavundur Belediyesinin kapatılması sonucunda hisse İl Özel İdaresine devir olmuştur. % 10 hissesi bulunan il Özel İdaresinin hissesi % 65 olmuştur. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (e) bendi gereğince Çavundur Belediyesinden geçen hisseden % 50 hissenin, Kurşunlu Belediyesine devredilmesi ve Kurşunlu Belediyesi ile il Özel İdaresi arasında hazırlanacak protokolü imzalamak üzere il Valisine yetki verilmesi konusu ele alınacak.
7 Şubat 2019 Perşembe günü ise; 2018 yılı köy yolu envanteri çalışmaları kapsamında, köy yollarının 1. derece, 2. derece, köy içi yollar ayrımında tasnif edilerek uzunluk ve standartlarının güncellenmesi konusunda incelemesini tamamlayan Plan ve Bütçe – İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler – Çevre ve Sağlık ile Tarım ve Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonlarının ortak raporu ele alınacak.
Gündemin 2. maddesinde ise; İ1 Özel İdaremizin hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla daha önce hizmet alımı yoluyla çalıştırılan ve 696 sayılı KHK ile idaremize ait ÇANTUR Şirketi marifetiyle Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde hali hazırda çalışmaya devam eden 2 adet mühendis (1 jeoloji Mühendisi- 1 İnşaat Mühendisi) ve 1 adet teknikerin Tam Zamanlı sözleşmeli personel kadrosuna geçirilerek çalıştırılmasına ve 2019 yılında ödenecek tavan ücretlerinin belirlenmesi konusunda incelemesini tamamlayan Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşülecek.
Şubat ayı birleşimlerinin son günü olan 8 Şubat 2019 Cuma günü ise; İl Özel İdaresi yatırım programları kapsamında kontrollük işlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için İl Özel İdaresi
hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 (dört) adet binek otomobil alınabilmesi konusunda incelemesini tamamlayan
Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu raporu görüşülecek ve gelecek ayki toplantı tarihi belirlenecek.

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

Betmatik Safirbet Tipobet365 Betist
canlı bahis siteleri Betist bets10 youwin giriş kaçak bahis siteleri